Sex tester för att mäta funktionsförmåga hos patienter med kronisk ländryggssmärta har studerats i en systematisk litteraturöversikt som publicerats i Physical Therapy.

Testerna timed-up-and-go, fem gånger sit-to-stand, en minuts trappgång, 50 fots gångtest, fem minuters gångtest samt lyfttestet PILE visade sig i denna översikt ha måttlig till stark evidens för reliabilitet och validitet för målgruppen. Däremot finns det inte särskilt mycket evidens för att de tre förstnämnda testen är responsiva. Forskarna anser att de sex testerna är lovande, men att mätfel och responsivitet behöver utforskas mer innan de kan rekommenderas.

Jakobsson et al. Level of Evidence for Reliability, Validity, and Responsiveness of Physical Capacity Tasks Designed to Assess Functioning in Patients With Low Back Pain: A Systematic Review Using the COSMIN Standards. Phys Ther. 2018 Dec 18.

Annika Olsson
frilansskribent

Foto: Colourbox