Norska fysioterapeuter har alltid haft en självklar roll i skolornas elevhälsoteam, medan svenska fysioterapeuter är nästan osynliga i skolans värld. Exempelvis har Norge 245 skolfysioterapeuter medan vi i Sverige – med dubbelt så stor folkmängd – bara har lyckats lokalisera två stycken!

Samtidigt mår Sveriges barn och unga allt sämre både fysiskt och psykiskt. Fler lider av depression, ångest, övervikt och smärta, fler får neuropsykiatriska diagnoser, stillasittandet ökar och för få kan tillgodogöra sig den fysiska aktiviteten på idrotten. Att en så avgörande hälsofrämjande kompetens som fysioterapeuters ännu saknas i den svenska elevhälsan gör att elever, föräldrar, skolsköterskor, specialpedagoger och idrottslärare går miste om viktig kunskap och användbara verktyg som skulle kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Kan Sverige lära sig av föregångslandet Norge? I TEMA ELEVHÄLSA har vi följt norska skolfysioterapeuten Ine Barlie under en arbetsdag samt träffat norska förbundsordföranden Fred Hatlebrekke som fått Norges regering att öronmärka pengar till elevhälsan. Vi skriver också om Fysioterapeuternas visionära valbudskap om hur de vill att skollagen ska breddas så att fysioterapeuter blir obligatoriska i den svenska elevhälsan. Men vilken funktion ska professionen i så fall ha? Det svarar skolfysioterapeuterna Viktoria Kolm och Marlene Olsén Öbrink på – och de lyfter fram behovet av insatser för barn med motoriska svårigheter respektive smärta.

På nyhetsplats berättar vi om en unik specialisttjänst som gett fysioterapeuten Malin Löf en tydligare roll som kunskapsspridare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping. Hjälpbehoven är mycket stora och hennes vision är att fler fysioterapeuter ska anställas inom BUP över hela landet.

Tänk om det med tiden blir verklighet. Att professionen får en självklar roll både inom skolan och barn- och ungdomspsykiatrin. Då skulle Sveriges barn och unga vara mycket bättre rustade mentalt och fysiskt för att klara skolans och livets utmaningar.

Läs Fysioterapi nr 4-18

Norska fysioterapeuter har en självklar roll i skolornas elevhälsoteam, medan svenska fysioterapeuter är nästan osynliga.