Få cancerpatienter når upp till rekommendationerna om fysisk aktivitet, trots att det är viktigt för att minska återfallsrisken.

En amerikansk studie har undersökt personer som överlevt cancer och patienter inom cancerpreventiv vård för att se vilka faktorer som påverkar den fysiska aktivitetsnivån. Totalt sett var det knappt var tionde patient som nådde upp till rekommendationen för konditions- och styrketräning.

Ett tydligt samband var att överviktiga personer var mindre fysiskt aktiva. Bland personer som överlevt bröstcancer var det också tydligt att multimodal behandling, där till exempel kirurgi, strålning och cytostatika kombineras, minskade chansen att patienten skulle vara fysiskt aktiv. Bedömningen av bröstcancerpatienternas aktivitetsnivå gjordes i genomsnitt fem år efter att behandlingen avslutats.

Forskarna betonar att vården behöver lägga mer vikt vid att få patienter fysiskt aktiva, speciellt när det gäller överviktiga och patienter som fått multimodal behandling. De betonar också att sjukvårds- och ersättningssystemen måste utformas så att detta blir möjligt.

Coletta et al. Clinical factors associated with adherence to aerobic and resistance physical activity guidelines among cancer prevention patients and survivors. Plos One, August 1, 2019 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220814

Annika Olsson
frilansskribent

Foto: Colourbox