Pressa ihop benen i fem sekunder. Gör det ont i ljumskarna? Då kan du behöva träna upp din höftstyrka för att slippa skador, om du spelar ishockey.

Skador i höfter och ljumskar är vanligt i ishockey. En studie från Lund har undersökt om 5-second squeeze test (5SST) kan användas för att hitta spelare som är i riskzonen. Testet utförs genom att spelaren ligger ner, fysioterapeuten placerar sin underarm på tvären mellan hens anklar och spelaren ombeds pressa ihop benen i fem sekunder. Spelaren uppskattar sedan smärtan i ljumskområdet: ingen, måttlig eller kraftig.

I studien ingick 333 manliga ishockeyspelare. 5SST korrelerade med självrapporterade höft- och ljumskproblem enligt Hip and groin outcome score (HAGOS) och med uppmätt adduktions- och abduktionsstyrka. Slutsatsen blev att 5SST kan användas som en snabbkoll för att fånga upp hockeyspelare med skaderisk på ett tidigt stadium.

Wörner et al. Five-Second Squeeze Testing in 333 Professional and Semiprofessional Male Ice Hockey Players: How Are Hip and Groin Symptoms, Strength, and Sporting Function Related? Orthop J Sports Med. 2019 Feb;7(2)

Annika Olsson
frilansskribent

Ett nytt test kan bli till nytta för hockeyspelare. Foto: Colourbox