En ny studie utmanar den rådande bilden av smärta. Enligt forskarna bakom den kan smärta signaleras lika snabbt som beröring, via ultrasnabba smärtreceptorer.

Enligt den nya studien kan smärta signaleras mycket snabbare man vad som tidigare varit känt. Bild av nervcell: Colourbox

Enligt läroböckerna i smärta leds nervsignaler vid smärta alltid långsammare än signaler vid beröring. Nu har en forskargrupp kollat upp om det verkligen kan stämma.
– Förmågan att uppfatta smärta är kritisk för vår överlevnad, så varför skulle vi ha ett system för smärtsignalering som är avsevärt långsammare än det för beröring? säger en av forskarna, Saad Nagi, verksam vid Linköpings universitet.

Utifrån denna frågeställning genomfördes en studie där forskarna via en särskild teknik avlyssnade signalerna i nervtråden från en enda nervcell åt gången hos drygt 100 friska försökspersoner. Man letade efter de nervceller som ledde nervsignalen lika snabbt som beröringsnervceller, men som i övrigt hade egenskaper som stämde överens med nociceptorer (smärtreceptorer). Dessa kännetecknas av att de har förmåga att detektera nyp och skrapningar på huden, medan de inte reagerar på lätt beröring.

Studieresultaten visar att 12 procent av nervcellerna med tjock myelinskida hade samma egenskaper som smärtreceptorer och att ledningshastigheten var lika hög som i beröringsnerver. Efter det gick teamet vidare med att ta reda på vad dessa ultrasnabba smärtreceptorer fyller för funktion. Genom att skicka korta elektriska impulser via mätelektroden kunde forskarna aktivera samma enskilda nervcell. Försökspersonerna uppgav då att de upplevde skarp eller nålsticksliknande smärta.

Man undersökte också patienter med olika mycket sällsynta neurologiska tillstånd, bland annat vuxna med nervskador som gjort att de stora nervtrådarna med tjocka myelinskidor förstörts, medan de små nervtrådarna fanns kvar. Dessa patienter kunde inte uppfatta lätt beröring. Forskarna undrade om denna förlust av myelinklädda nervtrådar även påverkat det snabba smärtsystemet som de upptäckt. Och så var det: dessa personer hade även nedsatt förmåga att uppfatta mekanisk smärta.

Enligt forskarteamet kan upptäckten av de ultrasnabba smärtreceptorerna få stor betydelse för forskning om smärta och i diagnos och vården av smärtpatienter.
– Fram växer en bild av att tjocka nervtrådar bidrar till smärtupplevelsen vid mekanisk smärta. Vårt fynd utmanar läroböckernas beskrivning om att vi har snabb beröringskänsel men ett långsamt smärtsignaleringssystem. Vi föreslår att smärta kan signaleras lika snabbt som beröringskänseln, säger Saad Nagi.

Studien genomfördes av forskare vid Linköpings universitet, Liverpool John Moores University i Storbritannien och National Institutes of Health (NIH) i USA.

Läs artikeln här: An ultra-fast system for signaling mechanical pain in human skin

Källa: Linköpings universitet