Utmattningssyndrom kan ses som ett uttryck för att en människa inte lever sitt liv på ett hållbart sätt. Att hon har nått en gräns där både kropp och psyke signalerar att hon har överskridit sina gränser resursmässigt. Tillståndet påverkar hela livssituationen (fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt). I processen fram till en utmattningsdiagnos har patienten ofta distanserat sig från sina egna behov och sin kropp. Att göra det motsatta: återknyta till och lyssna till sig själv och sin kropp kan vara vägen mot ett tillfrisknande. Det kan du läsa om i Tema Utmattning.

Under samma vinjett rapporterar vi om att allt fler fysioterapeuter själva drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Visst har varje individ ett ansvar för att leva hållbart, men arbetsgivarna har också ett ansvar att skapa förutsättningar för det. Offentliga och privata arbetsgivare är enligt Arbetsmiljöverket skyldiga att se till att arbetet organiseras på ett sätt som inte utsätter de anställda för ohälsosam arbetsbelastning, betonar Fysioterapeuternas ombudsmän. Nu när allt fler verksamheter vill införa helg- och kvällsarbete för fysioterapeuter finns alltså ett gyllene tillfälle att göra rätt från början. Om de anställda görs delaktiga i att upprätta sina nya scheman är chansen större att de behåller sin hälsa och arbetsglädje. Forskningen pekar också på att mer inflytande på jobbet minskar risken för att bli sjuk.

Vid utmattning är det viktigt att börja reflektera kring vilka beteendemönster som lett fram till ohälsan. Denna självreflektion kan innebära att man påminns om vilka värderingar man har och vilken riktning man vill att livet ska ha. Det kan i sin tur göra att man återfår den motivation och kraft man behöver för att göra annorlunda och mer hälsosamma val. Jag hoppas att en liknande process kan börja inom hälso- och sjukvårdsbranschen som sedan länge signalerar att den nått hållbarhetens gräns.

Slutligen vill jag berätta att under 2018 moderniseras tidningen Fysioterapis utgivning för att möta behoven av en ökad digital utgivning och nya digitala tjänster. Efter nyår erbjuder tidningen Fysioterapi därför en helt ny responsiv webb med mer aktuella nyheter och fler platsannonser. Vi utökar också antalet digitala nyhetsbrev. I samband med denna modernisering minskas antalet pappersutgåvor från nio till sex nummer per år. Mer information kommer under hösten!

Vid utmattning är det viktigt att börja reflektera kring vilka beteendemönster som lett fram till ohälsan.