Var tredje barn i årskurs 6 har skolkat från skolidrotten enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Den visar även att de som skolkar är mer missnöjda med sina kroppar och sina fysiska prestationer.

Det är känt att idrotten är ett vanligt ämne att skolka ifrån och särskilt i högstadiet. Nu visar en aktuell studie att skolkandet från idrotten kan börja redan i mellanstadiet. I enkäter med 526 sjätteklassare angav en tredjedel av eleverna att de skolkat från idrotten vid minst ett tillfälle eller mer under den senaste terminen.
I resultaten framkom också att de elever som skolkat är med missnöjda med sina kroppar och att de känner mer oro över hur andra uppfattar dem, i jämförelse med de som inte skolkat. De som skolkade var även mindre nöjda med hur de själva presterade fysiskt.
– Studien visade också att de som skolkade inte riktigt förstod syftet med skolidrotten. Att delta uppfattades som ett måste, snarare än för att det är kul, säger Carolina Lunde, en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Flickor och pojkar skolkade lika mycket, men flickor som upplevde att de var sena i puberteten uppgav att de skolkade mer än andra.
– Detta var förvånande, eftersom tidigare studier visat att minskad fysisk aktivitet bland tjejer snarare hänger samman med att vara tidigt utvecklad, säger Carolina Lunde.
Resultaten kan bidra till att förstå hur barns inställning till den egna kroppen kan påverka närvaron på skolidrotten, säger hon vidare och understryker vikten av att skapa förutsättningar för unga att känna sig trygga och bekväma under lektionerna.

Studien: Unexcused absence from physical education in elementary school. On the role of autonomous motivation and body image factors. Body Image, Volume 45, June 2023, Pages 229-237

En aktuell studie visar att skolkandet från idrotten kan börja redan i mellanstadiet. Foto: Colourbox