Genom att delta i ett löpträningsprogram förbättrade personer med multipel skleros flera av sina fysiska och kognitiva funktioner. Det visar en ny belgisk studie.

Syftet med den aktuella studien var att undersöka vilka effekter ett samhällsbaserat löpträningsprogram som handleddes på distans hade på ett flertal fysiska och kognitiva funktioner vid multipel skleros, MS. De 42 deltagarna slumpades till försöksgrupp eller väntelista. Försöksgruppen fick träna enligt ett individanpassat ”börja löpa”-program med målet att delta i ett löparevent. Under tolv veckor fick de individuellt anpassade instruktioner genom distanshandledning. Träningen utfördes sedan utanför sjukvården. Resultaten visar bland annat att löpträningen förbättrade aerob kapacitet, funktionell rörlighet, visuospatialt minne, fatigue, livskvalitet och hjärnvolym i delar av basala ganglierna.

Feys P et al. Effects of an individual 12-week community-located ”start-to-run” program on physical capacity, walking, fatigue, cognitive function, brain volumes, and structures in persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2017.

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent