Den nedläggningshotade mottagningen för barn med postcovid i Linköping får vara kvar. Därmed kan planeringen för att börja ta emot patienter från hela landet sätta fart.

Mottagningen i Linköping ska även ta emot patienter från övriga landet. Foto: Region Östergötland

Mottagningen vid Linköpings universitetssjukhus riskerade att behöva stänga på grund av pengabrist. Det har tidningen Fysioterapi tidigare skrivit om. Men nedläggningshotet är nu avvärjt. Det formella beslutet fattas den 26 september, men redan nu är hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fredrik Sjöstrand (M) tydlig med att mottagningen får vara kvar. Till tidningen Östgöta Correspondenten säger han att den får två miljoner kronor för att kunna fortsätta.

Mottagningens fysioterapeut Ida Fälth säger att det är bra besked, men att det är så nytt att de ännu inte hunnit börja planera för hur de konkret ska gå till väga.
– Vi är förstås glada för att vi får vara kvar och två miljoner är bra, säger hon. Men vi hade egentligen behövt tre miljoner. För att citera vår överläkare Per Ertzgaard: ”Det är glädjande, men inte jubel”. För det krävs mer resurser, men det gör det ju för alla.

Hur går ni vidare med uppdraget att ta emot patienter från hela landet?
– Vi ska försöka hitta bra och konstruktiva sätt att bedriva rehabilitering för dem som bor väldigt långt bort. Som det är nu får man komma hit på en bedömning här hos oss när man är utomlänspatient, men själva rehabiliteringen sköts på hemorten. När vi nu ska öppna upp för hela landet blir det absolut en utmaning att få det att bli bra både för patienterna och deras familjer.