Att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet kan minska risken att dö i hjärt–kärlsjukdom med 24 procent. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Clinical Epidemiology.

Det är känt sedan tidigare att måttlig till intensiv fysisk aktivitet minskar risken för hjärt–kärlsjukdom. Nyttan av fysisk aktivitet på låg intensitet är däremot mer omdiskuterad. En svensk kohortstudie visar nu att vinsterna med fysisk aktivitet på låg intensitet kan vara större än man tidigare trott.

Forskarna har analyserat hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1 200 personer i Sverige påverkade dödligheten 15 år senare. Data inhämtades från ABC-studien (Attitude, Behaviour and Change), där deltagarnas aktivitetsnivå mättes med hjälp av rörelsemätare, och jämfördes sedan med information om dödsfall och dödsorsak från svenska register. I studien justerades för andra faktorer som kan ha påverkat sambanden, såsom ålder, kön, rökning, utbildningsnivå och tidigare sjukdomar.
– Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år. I tidigare studier har man frågat om fysisk aktivitetsnivå, men det kan leda till felrapportering eftersom det är svårt att komma ihåg exakt hur länge man har suttit stilla och hur mycket man har rört sig, säger fysioterapeuten Maria Hagströmer, universitetslektor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och ansvarig för studien.

Resultaten visar att hälsovinsterna var stora både vid fysisk aktivitet på måttlig eller hög intensitet och fysisk aktivitet på låg intensitet (vardagsaktivitet). Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet som att stå, gå eller utföra hushållsarbete, beräknas risken att dö i hjärt–kärlsjukdom minska med 24 procent. Ersätter man stillasittande med fysisk aktivitet på minst måttlig intensitetsnivå, (exempelvis en rask promenad eller träning med högre intensitet), minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom ännu mer. 10 minuters måttlig till intensiv fysisk aktivitet om dagen minskar risken för hjärt–kärlsjukdom med 38 procent, enligt beräkningarna, medan 30 minuter om dagen minskar risken med hela 77 procent.

– Vi har även i en tidigare studie* kunnat visa att personer som sitter stilla i sammanlagt mer än 10 timmar per dag har 2,5 gånger högre risk att dö i förtid jämfört med personer som sitter sammanlagt mindre än 6,5 timmar per dag, säger Ing-Mari Dohrn, postdok vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet och försteförfattare till studien som publicerades i Clinical Epidemiology.

Dohrn IM, Kwak L, Oja P, Sjöström M, Hagströmer M Replacing sedentary time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort Clinical Epidemiology 2018, 10:179-186 (Online 25 januari 2018)

*Dohrn IM1, Sjöström M2, Kwak L3, Oja P4, Hagströmer M Accelerometer-measured sedentary time and physical activity-A 15 year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort. J Sci Med Sport. 2017 Nov 7. pii: S1440-2440(17)31748-6.

Foto: Colourbox