För överviktiga män som vill förbättra sin metabola hälsa kan längre regelbundna pass med måttlig intensitet ge fler fördelar än korta pass med högintensiv intervallträning.

I en kanadensisk studie jämfördes högintensiv träning på träningscykel (fyra till sex 30-sekunderspass med två minuters vila emellan) med 30–40-minuterspass med måttlig intensitet. Försökspersonerna var 23 överviktiga eller feta män och studien pågick i sex veckor. Forskarna lät deltagarna följa de rekommendationer som finns för respektive träningsform: för den måttligt intensiva träningen gäller fem halvtimmespass i veckan och för intensivträningen tre pass i veckan.
Då visade sig flera fördelar med träning med måttlig intensitet: Den sänkte blodtrycket, minskade bukfettet och förbättrade försökspersonernas fettolerans i samband med måltider, effekter som inte syntes i intensivträningsgruppen. Båda träningsformerna förbättrade syreupptagningsförmågan. Båda träningsformerna ökade också förmågan att kontrollera blodsockret, men den ökningen höll bara i sig under den dag träningen utfördes. Därmed drog de måttliga motionärerna nytta av den effekten fem dagar i veckan, jämfört med tre dagar för intensivtränarna. Den intensiva träningen förbättrade visserligen endotelfunktionen, men det syntes ingen minskning av kärlstelheten.
Forskarnas slutsats blir att sett till kardiometabola riskfaktorer kan täta träningspass på måttlig nivå vara lämpligare.

Petrick, H L et al. Endurance and Sprint Training Improve Glycemia and VO2peak, but only Frequent Endurance Benefits Blood Pressure and Lipidemia. Medicine & Science in Sports & Exercise: 11 Dec 2020. doi: 10.1249/MSS.0000000000002582

Annika Olsson
frilansskribent

I en kanadensisk studie jämfördes träningspass med olika intensitet. Foto: Colourbox