I detta temanummer ger vi oss i kast med det laddade ämnet löner. Vi gör nedslag i lönestatistiken, skriver om nyttan med lönesamtal, visar aktuella löneskillnader, tar reda på om specialistkompetens ger högre lön och berättar om hur fysioterapeutyrket hamnade i låglönefällan. Det blir mycket siffror.

Därför vill jag påminna om att löner, enligt forskningen, handlar mer om psykologi än om antal kronor extra i plånboken. Arbetsgivare som vill ha nöjda medarbetare behöver därför arbeta med kvaliteten på själva lönesättningsprocessen. Till exempel funderar de flesta anställda på hur den egna lönen ser ut i förhållande till den egna prestationen och andras prestationer och löner. Upplevelsen av lönerättvisa påverkas också om det finns tydliga lönekriterier eller inte och hur de utformas, beslutas och tillämpas.
En faktor som har stor betydelse är hur medarbetare behandlas av chefen under lönesättningsproceduren. De som behandlas värdigt och respektfullt upplever högre grad av lönerättvisa, visar forskningen. När jag jobbade som fysioterapeut meddelades den nya lönen via en stencil i mitt postfack. Det var 2003. Vissa fysioterapeuter i dag blir också bara meddelade. Det är inte värdigt.

Lönen är ett viktigt sätt för arbetsgivare att bekräfta för sina anställda att de är värdefulla för verksamheten. Men det finns fler sätt. Andra typer av belöningar, som att chefen ser sina medarbetare, ger återkoppling och beröm, är minst lika viktiga. Att få god återkoppling på sin arbetsinsats ökar också chansen att bli nöjd med sin löneökning, oavsett storleken på den.
en hälsosam arbetsmiljö står även på mångas önskelista.

Ett rejält lönepåslag kan ge uppmuntran, men det räcker inte om en hög arbetsbelastning samtidigt sliter ner och skapar sjukdom. De arbetsgivare som vill värdera och behålla sina medarbetare ska därför se till att erbjuda ett långsiktigt hållbart yrkesliv. En arbetsvardag där dina för¬mågor och kunskaper blir till nytta utan att din hälsa tar stryk. Att du är viktig för verksamheten ska alltså synas både i ditt lönekuvert och i hur arbetet är organiserat. Vi återkommer med ett arbetsmiljötema i höst, men först tar vi oss an lönerna!

Att du är viktig för verksamheten ska synas både i ditt lönekuvert och i hur arbetet är organiserat.