Massage och träning lindrar nacksmärta på kort sikt, men minskar på lång sikt inte smärtan effektivare än att bara hålla sig aktiv. Däremot upplever patienterna som fått dessa interventioner en bättre återhämtning.

I studien ingick 621 vuxna patienter som haft nacksmärta i minst en månad. De delades upp i fyra grupper som fick antingen a) djupvävnadsmassage, b) terapeutledd styrketräning och stretch, c) både djupvävnadsmassage, styrketräning och stretch, eller d) råd om att fortsätta hålla sig aktiva trots smärtan. Effekten mättes efter 7, 12, 26 och 52 veckor.

För de tre första grupperna minskade smärtan till att börja med mer än för den sista gruppen, men den skillnaden syntes inte längre vid den sista uppföljningen. Men när patienterna fick skatta sin upplevda återhämtning visade massage- och träningsgrupperna ändå bättre resultat. Forskarna menar att detta inte är någon motsättning. De resonerar att det inte nödvändigtvis betyder att patienterna blivit fria från smärta utan att de kan ha lärt sig hantera sin smärta och omdefinierat sin syn på hälsa. Den uppmärksamhet och empati som interventionerna innebar kan också ha haft effekt på bland annat oro och ångest.

Massagebehandlingarna och träningstillfällena pågick i minst 35 minuter vid upp till sex tillfällen. För dem som fick båda interventionerna avsattes minst 25 minuter vardera.

Skillgate et al. Effectiveness of deep tissue massage therapy, and supervised strengthening and stretching exercises for subacute or persistent disabling neck pain. The Stockholm Neck (STONE) randomized controlled trial. Musculoskeletal Science and Practice Vol 45, Feb 2020, 102070.

Annika Olsson
frilansskribent

Illustration nackmuskler: Colourbox