I en japansk studie har tre konservativa behandlingsmetoder för spinal stenos jämförts. Resultaten visar bland annat att akupunktur kan förbättra fysisk funktion hos patienter med lumbal spinal stenos.

Konservativ behandling har tidigare visat sig gynnsamt vid initiala skeden av spinal stenos. Syftet med aktuell studie var att jämföra tre olika behandlingsformer som ofta erbjuds dessa patienter: akupunktur, flexionsövningar och medicinering med paracetamol.
121 patienter med symtom i nedre extremitet på grund av spinal stenos rekryterades från ett japanskt sjukhus. De fördelades till en av de tre behandlingsformerna.

Interventionerna pågick under fyra veckor. Träningsgruppen fick utföra flexionsövningar för ländryggen flera gånger dagligen. Akupunkturgruppen fick fem behandlingar där nålar placerades över ländrygg, säte och nedre extremitet. Läkemedelsgruppen fick 900 g paracetamol tre gånger om dagen. Före och efter fyra veckors behandling användes Zurich claudication questionnaire (ZCQ), ett instrument som bygger på självskattning av tre områden: symtomens svårighetsgrad, fysisk funktion och nöjdhet efter behandling.

Resultaten visade en signifikant förbättring hos samtliga grupper avseende symtomens svårighetsgrad. För funktion och patientnöjdhet sågs en signifikant förbättring i akupunkturgruppen till skillnad från tränings- eller paracetamolgruppen. Författarna diskuterar möjlig förstärkning av att akupunkturpatienterna regelbundet fick träffa en vårdgivare, medan övriga genomförde sin behandling på egen hand. De betonar också att studien var liten och behandlingen relativt kortvarig.

Oka H et al. A comparative study of three conservative treatments in patients with lumbar spinal stenosis: lumbar spinal stenosis with acupuncture and physical therapy study (LAP study). BMC Complement Altern Med 2018;18(1)

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Tre olika konservativa behandlingar jämfördes i den japanska studien, däribland akupunktur. FOTO: Colourbox