I början av oktober möts landets fysioterapeuter på Svenska mässan i Göteborg. Förutom ett vetenskapligt och kliniskt kunskapslyft är målet att Fysioterapi 2023 ska ge många nya infallsvinklar på temat Hållbar utveckling.

Projektledaren Charlotte Chruzander välkomnar fysioterapeuter och utställare till konferensen Fysioterapi 2023. Foto: Lois Steen

Fysioterapeuternas stora utbildningskonferens hålls 4–5 oktober på Svenska mässan i Göteborg och förväntas locka drygt 1 000 fysioterapeuter från hela landet. Konferensens vetenskapliga del innehåller en huvudföreläsning, 18 symposier, tio workshops, elva sektionsutbildningar, 37 korta föredrag och en posterutställning. Allt under det övergripande temat Hållbar utveckling.
Varför har förbundet valt det temat?
– Fysioterapeuterna tog redan 2020 ett kongressbeslutet att Agenda 2030 och hållbarhetsfrågorna ska genomsyra hela förbundets verksamhet, säger Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg och projektledare för Fysioterapi 2023.

Temat är synligt på flera olika sätt, berättar hon. Dels kommer olika föreläsare visa hur fysioterapeuter både via kliniskt arbete och forskning kan bidra till hållbar utveckling. Dels kommer förbundets företrädare beskriva en strategi och en politik för hållbar utveckling.
– Målet är ge deltagarna ny infallsvinklar på och inspiration till hur fysioterapeuter kan främja hållbar arbetsmiljö, ett hållbart yrkesliv och hållbara arbetssätt som i sin tur bidrar till en hållbar hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle som inte sliter på miljön.

Men det kommer också att finnas programpunkter om helt andra ämnen, betonar Charlotte Chruzander.
– Fysioterapi 2023 är ett unikt sätt att få syn på och ta del av all den forskning och det kliniska arbete som pågår i Sverige inom ämnet fysioterapi. Det är också en arena för nätverkande och innovation inom fysioterapibranschen genom alla de företag som skapar årets utställning i kongresshallen. Det kommer att bli extra roligt att ses fysiskt eftersom den förra konferensen blev digital. Första kvällen anordnar vi också ett festmingel för att fira att Fysioterapeuterna fyller 80 år. Vi hoppas att många vill komma och fira med oss! Där tillkännager vi också vem som blir Årets fysioterapeut.

Det finns en trend att offentligt finansierade arbetsgivare blivit mer återhållsamma med att bevilja ledighet och stå för konferensavgiften. Märker förbundet av det?
– Ja, i någon mån, men vi kommer nog ändå nå vårt mål med 1000 besökare. Regioner och kommuner har stramare ekonomi och svårigheter med personalförsörjning, men de är ju ändå medvetna om att deras anställda har behov av kompetensutveckling och uppdaterad kunskap.
För att underlätta medarbetarnas samtal med arbetsgivarna har förbundet lagt in tydliga lärandemål på sektionsutbildningarna.
– Syftet är att det ska göra det enklare att se vad som relevant att gå på för att få in ny och adekvat kunskap till verksamheten. Ett annat viktigt argument för att delta är att det ingår i kraven på ett legitimationsyrke att upprätthålla och uppdatera sin kompetens.

Är det några särskilda programpunkter du vill lyfta fram?
– Jag vill slå ett litet extra slag för symposier och workshops som adresserar och konkretiserar fysioterapi som en viktig del för omställningen mot en mer hållbar hälso-och sjukvård. Vi har också två mycket intressanta symposier i klinisk specialisthandledning. Men programmet har en väldig bredd, så du kan stilla din nyfikenhet även på ämnen som ligger utanför vad du vanligtvis gör, exempelvis lära dig en metod för att göra en etisk analys.
Hon tipsar även om invigningen som gästas av socialminister Jakob Forssmed (KD), keynote-föreläsningen med Maria Bäck och konferensens avslutning med bland andra sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Fysioterapi 2023 är också en mötesplats för de lärande och inspirerande samtalen mellan kliniker, forskare, lärare och studenter, säger Charlotte Chruzander. I år kommer förbundets stora monter dessutom ha en ny och öppnare form just för att främja samtal.
– Vi vill verkligen att vår monter ska blir en träffpunkt, där deltagarna kan samtala med varandra och med kanslipersonalen, sektionerna eller förbundsstyrelsen. Välkommen att ställa alla frågor till oss, oavsett om det gäller fackliga frågor, professionsfrågor eller frågor av praktisk karaktär!

Här finns fler intervjuer, program och mässkarta för Fysioterapi 2023!

Enbart mässkarta och utställarlista hittar du här!