Två olika typer av psykoterapi, kombinerade med fysisk träning, var lika effektiva för att minska smärtrelaterad funktionsnedsättning vid whiplashskador, visar en studie.

De 103 studiedeltagarna hade lidit av sin whiplashskada mellan tre månader och fem år. Utöver whiplashskadan hade de också symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), vilket är vanligt vid whiplashskada. Studien inleddes med tio veckors psykoterapi. Hälften av deltagarna fick traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, medan resten fick stödjande terapi. Efter psykoterapifasen följde sex veckors fysisk träning för samtliga deltagare. Patienterna följdes upp direkt efter behandlingsperioden, efter sex månader och efter tolv månader.

Båda grupperna minskade sin smärtrelaterade funktionsnedsättning, men det märktes ingen skillnad mellan grupperna vid någon tidpunkt. Båda patientgrupperna hade också en måttlig smärtrelaterad funktionsnedsättning även efter förbättringen. Den enda skillnad som kunde upptäckas var att gruppen som fick traumafokuserad terapi hade mindre PTSD-symtom vid mätningen direkt efter behandlingsperioden.

Andersen et al. Trauma-focused cognitive behavioural therapy and exercise for chronic whiplash with comorbid posttraumatic stress disorder: a randomised controlled trial. Pain. 2021 Apr 1;162(4):1221-1232.  

Annika Olsson
frilansskribent

Studiedeltagarna hade lidit av sin whiplashskada mellan tre månader och fem år. Foto: Colourbox