Ledningen behöver se över arbetsbelastningen, säger sjukgymnasterna och arbetsplatsombuden Lena Nygren-Bonnier och Emma Håkansson. Foto: Anna Karin Flenhagen Cars

Trots flera larm har arbetsmiljön för de anställda på Blekingesjukhusets sjukgymnastik i Karlskrona inte blivit bättre. Tvärtom. Arbetsplatsombud beskriver nu läget som ”en katastrof”.

Tidningen Fysioterapi har tidigare rapporterat om situationen på Blekingesjukhuset där sjukgymnastiken i flera år varit underbemannad med hög arbetsbelastning som följd. Sedan i somras har sju av 20 valt att lämna arbetsplatsen. Ett av problemen är att de anställda själva måste styra upp sina arbetsdagar och lösa de situationer som uppstår när kollegor säger upp sig, berättar sjukgymnasterna och arbetsplatsombuden Emma Håkansson och Lena Nygren-Bonnier. Den redan dåliga arbetsmiljön har dessutom blivit ännu sämre under pandemin.
– Covid har inneburit många organisatoriska förändringar där vi har saknat tydlighet och stöd från ledningen, säger Emma Håkansson. Det är vi själva som får släcka bränder och se till att allt fungerar. Vi får inte tillräcklig hjälp med att prioritera och fördela våra arbetsuppgifter – som har blivit fler eftersom vi inte har kunnat rekrytera några fysioterapeuter.
– Det är katastrof här, säger Lena Nygren-Bonnier. Det förväntas att vi bara ska jobba på.

Trots att de slagit larm flera gånger har inga kraftfulla åtgärder satts in, och något aktivt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter känner de båda arbetsplatsombuden inte till. Strax före jul kallade ledningen till ett möte för att diskutera det allvarliga läget.
– Det är nu en månad sedan vi hade mötet och den enda återkoppling vi har fått är att de inte har hunnit sätta sig in i situation eftersom de har så mycket med covid, säger Lena Nygren-Bonnier.
Nu efterlyser de både akuta och mer långsiktiga åtgärder från chefshåll. Kortsiktigt behöver de en chef som prioriterar deras arbetsuppgifter.
– Långsiktigt behöver vi gå igenom hur vi får till en lagom arbetsbelastning för alla, säger Emma Håkansson. Hur rekryterar vi? Vem ska introducera vem? Vem ska göra jobbet när någon blir långtidssjukskriven eller slutar? Hur säkerställer vi kompetensen nu när vi har förlorat så mycket?

Verksamhetschef Stefan Mogren säger att han är medveten om problemet och att han ser allvarligt på situationen.
– Vi har länge haft svårt att attrahera nya medarbetare på grund av låga löner och bristande möjligheter att utvecklas inom yrket, säger han. Då blir det svårt att upprätthålla en bra verksamhet för dem som är kvar. Covid ställer till det ytterligare för oss.

Det är arbetsgivarens skyldighet att prioritera arbetsuppgifterna om så behövs. Sjukgymnasterna säger att de inte får någon hjälp med det?
– Vi har väl diskussioner kring prioriteringar ibland, men vi kanske inte har varit så tydliga i att begränsa arbetsuppgifterna. Jag har inte heller alltid rätt kunskap så mycket har de själva fått avgöra. Jag kan bara beklaga om man upplever att det alltid är så här. Men visst, vi har brister och vi vet att vi har svårt att räcka till.
Stefan Mogren säger att ett arbete med prioriteringsdokument inleddes före jul och att de försöker avlasta verksamheten i Karlskrona genom att styra över en del av vården till sjukhuset i Karlshamn. De har tidigare även bett Regionhälsan om hjälp med ledarskapet.
– Men det är ingen quick fix det här, säger han.

Görs inget åt situationen här och nu riskerar arbetsplatsen inte bara att förlora ännu mer kompetens, varnar Lena Nygren-Bonnier och Emma Håkansson.
– På sikt riskerar vi även vårdskador hos patienterna, säger Lena Nygren-Bonnier. Det blir mer och mer ansträngt för varje dag. Jag är ganska uppgiven och ledsen över situationen.
– Yrkesstoltheten försvinner mer och mer, säger Emma Håkansson. Gör vi verkligen vårt jobb?

  • Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

    Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är det arbetsgivarens skyldighet att se till så resurserna anpassas till kraven i arbetet. Arbetsgivaren är också skyldig att se till så de anställda känner till vilka arbetsuppgifter de ska utföra, vilket resultat som ska uppnås och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till.