Under året har Fysioterapi skrivit en hel del om arbetsmiljöfrågor. Det kommer vi att fortsätta med. Du och jag tillbringar större delen av vår vakna tid på jobbet. Därför är arbetsmiljön en av våra viktigaste livsmiljöer, med stort inflytande på hur vi mår, hur vi utvecklas och hur vi presterar.

Just nu läser jag en bok av organisationskonsulten Gunnel Ryner. Hon belyser hur arbetsmiljön kan få oss att blomstra personligt och yrkesmässigt eller få oss att förlora vår arbetsglädje och utvecklingskraft. I boken sammanfattar hon flera viktiga faktorer för en god arbetsmiljö under orden Resultat och Relationer. Resultat handlar om att känna att vi bidrar, att vi kan skapa goda resultat och känna stolthet över vårt arbete. I det här ingår även att få uppskattning från kollegor och chefer när vi gör ett bra jobb.

Relationer handlar om att vi behöver ingå i en social gemenskap och känna samhörighet med våra kollegor. För att den gemenskapen ska vara äkta behöver den också vara trygg. När vi är trygga och har kul på jobbet kan vi hjälpa varandra att våga tillräckligt mycket för lyckas – och att misslyckas. Vi blir mer kreativa och öppna. Vi blir bättre på att samarbeta och ta till oss ny kunskap. Vi ökar vår förmåga att lösa komplexa problem. Om vi däremot känner oss otrygga, otillfredsställda och överbelastade går energin åt till att överleva dagen. De flesta fysioterapeuter jag mött är av den kalibern att de håller ut i det längsta, de vill så mycket med sitt arbete. Men hur kompetent och driftig man än är blir det svårt att bemästra den uppförsbacke som en kass arbetsmiljö innebär.

Hur mycket slöseri med utvecklingskraft och arbetsglädje vi tål innan gränsen är nådd, är individuellt. Men när många anställda börjar lämna en arbetsplats är det nog klokt att lyssna till vad de säger. Och att fråga sig: Hur mycket kompetensflykt tål en verksamhet? Efter Karolinska universitetssjukhusets omorganisation slutar allt fler erfarna fysioterapeuter och anställda vittnar om ledningens ovilja att ta till sig kritik.

På Tryggakliniken i Bromölla fick Årets fysioterapeut Clarissa Gnatt blomstra tack vare en öppen och uppmuntrande chef. Den idé som hon fick förverkliga lyfte fysioterapin till nya höjder, blev bra för ekonomin och satte bygden i rörelse. Det har betydelse i vilken atmosfär vi tillbringar våra dagar. Friheten att uttrycka sig och få förverkliga sina idéer skapar den naturliga arbetsglädjens dragningskraft. Ingen lön är hög nog att kompensera för brist på respekt för personalens perspektiv.

Men hur kompetent och driftig man än är blir det svårt att bemästra den uppförsbacke som en kass arbetsmiljö innebär.