En av sektionsutbildningarna på Fysioterapi 2023 kommer att handla om sambandet mellan existentiell hälsa och hållbar utveckling. Vi pratade med Anna Sannum Karlsson, specialist inom mental hälsa, som ska leda den.

Anna Sannum Karlsson. Foto: Privat

Vad innebär existentiell hälsa?
– Existentiell hälsa handlar om värderingar och förhållningssätt till sig själv, till andra och till den värld vi lever i, och den påverkar och påverkas av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Begreppet resiliens, vår förmåga till återhämtning efter påfrestningar, är också en aspekt av existentiell hälsa. Det är en förmåga som vi kan öva upp, liksom vår förmåga att ta hand om oss själva.

Finns det några samband mellan existentiell hälsa och hållbar utveckling?
– Ja, hållbarhetsperspektivet är länkat till individens hälsa, sociala kontext, ekonomi och miljö på olika sätt och man kan påverka dessa parametrar genom att förändra sina levnadsvanor. I hållbarhetsperspektivet ingår också att kunna reflektera över sig själv och sin existens, och öka sin medvetenhet om hur man bättre kan leva i enlighet med sina värderingar. Det kan spilla över på klimatet; att man inte väljer snabba utan långsiktigt hållbara lösningar för sin egen och kommande generationers möjlighet till hållbar utveckling.

Hur kan man jobba konkret för ökad existentiell hälsa?
– Som fysioterapeuter kan vi hjälpa människor att komma i kontakt med kroppen, vilket ofta sätter oss i kontakt med vår existentiella värdekompass. Via den existentiella hälsan kan vi också hjälpa människor att hitta tillbaka till sin kropp efter sjukdomar och trauman. Merparten av utbildningen kommer att gå till kroppsliga övningar. Syftet med dem är att visa hur fysioterapi kan bidra till existentiell hälsa och hållbar utveckling för både behandlare och patient.

Här finns fler intervjuer, program och mässkarta för Fysioterapi 2023!

Enbart mässkarta och utställarlista hittar du här!