De nya Las-reglerna får grönt ljus av Fysioterapeuterna. Kortare väg till fast anställning och bidrag till vidareutbildning hör till vinsterna, anser förbundets ordförande Cecilia Winberg.

Möjligheten till utbildningsbidrag är något Fysioterapeuterna tycker är bra med nya Las. Foto: Colourbox

Det så kallade Las-paketet, som presenterades av regeringen måndagen den 7 juni, har beskrivits som en historisk förändring av arbetsrätten. Bland annat ska alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, få göra tre undantag från sist-in-först-ut-regeln i lagen om anställningsskydd, Las. I dag gäller två undantag på företag med höst tio anställda. Arbetsgivare ska också kunna säga upp personal på grund av ”sakliga skäl”, till skillnad från dagens ”saklig grund av personliga skäl”. Hit hör till exempel missbruk, brott, arbetsvägran och samarbetssvårigheter. Arbetsgivaren ska inte heller längre behöva betala lön under en eventuell uppsägningstvist.
Det blir alltså lättare för arbetsgivaren att säga upp personal. Samtidigt införs nya möjligheter till vidareutbildning. Man ska till exempel kunna studera under 44 veckor med ett nytt studiestöd som med bidrag och lån motsvarar 80 procent av lönen (högst 20 500 kronor med möjlighet till ytterligare ersättning från arbetsgivaren).
Den allmänna visstidsanställningen ersätts också av särskild visstidsanställning, vilket innebär att det till skillnad från dagens 24 månader i stället krävs 12 månader innan anställningen övergår i en fast tjänst.

Fysioterapeuterna är nöjda med Las-paketet. Förbundets ordförande Cecilia Winberg konstaterar att det innebär förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter, och att det är bra att förändringarna är framförhandlade mellan parterna. Det innebär att det är väl förankrat.

Fler undantag från sist-in-först-ut-regeln, och att arbetsgivaren inte behöver betala lön under en uppsägningstvist, innebär ju en försämring av anställningsskyddet?
– Som alltid i förhandlingar är det ett givande och tagande, säger Cecilia Winberg. Vi ser också förbättringar som att man fortare kan få en fast anställning. När det gäller undantagsregeln har man dessutom gått från två till tre, så det är inte någon större skillnad.

Hur angelägna är arbetsrättsreglerna för fysioterapeuter?
– Arbetsrättsreglerna är angelägna för oss och berör våra medlemmar. En del som framför allt är aktuell är visstidsanställningarna, det tror jag vi har en del medlemmar som drabbas av. Det blir också intressant att följa hur utbildningsbidraget kommer att se ut i det färdiga förslaget. Det tror jag också många medlemmar är intresserade av. Frågan är bara vad man kan använda bidraget till. Kan man fördjupa en kompetens man har eller handlar det om att förändra sin kompetens? Det är oklart.

Förändringarna i Las har varit en het fråga på arbetsmarknaden. Förra året presenterades en statlig utredning med förslag på förändringar i arbetsrätten som kritiserades hårt av både regeringen och fackliga organisationer, däribland Fysioterapeuterna. Förslagen ansågs vara alldeles för arbetsgivarvänliga och Fysioterapeuterna hör till dem som ansåg att utredningen hörde hemma i papperskorgen. I slutet av oktober 2020 nådde förhandlings- och samverkansrådet PTK (där Fysioterapeuterna ingår) en uppgörelse med Svenskt Näringsliv om vilka spelregler som ska gälla. LO ställde sig däremot utanför.
Förändringen av arbetsrätten är en del av januariavtalet som är en skriftlig överenskommelse på 73 punkter mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. De nya reglerna förväntas bli lag från och med juni 2022.

Mer om reformen på regeringens hemsida.