Utredningen om Lagen om anställningsskydd, LAS, borde aldrig ha tillsatts. Det anser Fysioterapeuterna, och menar liksom Saco att förslaget riskerar att leda till otrygga och tysta arbetsplatser.

LAS-utredningen river ner balansen på arbetsmarknaden, anser Fysioterapeuterna. Foto: Colourbox

Den statliga LAS-utredningen, som presenterades tidigare i år, har kritiserats hårt av både fack och regering då den anses vara alldeles för arbetsgivarvänlig. Till exempel vill den att företag oavsett storlek ska kunna undanta upp till fem personer från turordningsreglerna. Företag med upp till 15 anställda ska inte heller längre behöva betala lön under en uppsägningstvist.
Den här utredningen borde aldrig ha tillsatts, anser Fysioterapeuterna och skriver på sin hemsida att förslagen ”river fullständigt ner balansen på arbetsmarknaden”. Det gäller nu att värna den svenska modellen där det är arbetsmarknadens parter som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor på arbetsplatsen, skriver förbundet. Därmed ställer sig Fysioterapeuterna bakom huvudorganisationen Sacos syn på utredningen: ”Den bör kastas i papperskorgen”.

I slutet av oktober nådde förhandlings- och samverkansrådet PTK (där Fysioterapeuterna ingår) en uppgörelse med Svenskt Näringsliv om vilka spelregler som ska gälla. LO var den enda parten som sa nej. Överenskommelsen tar upp anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Även visstidsanställda och de som jobbar på företag utan kollektivavtal omfattas.
Om regeringen tänker gå vidare med förändringar i LAS så ska dessa göras med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv som grund, anser Saco. Detta enligt januariavtalet som slår fast att om det finns en uppgörelse mellan parterna så ska regeringen lägga ett förslag som går i linje med detta. Annars ska utredningens förslag genomföras.

Överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv finns här.