Nu är det fritt fram för fysioterapeuter som jobbar på nationella taxan att ta tillfälliga uppdrag på andra ställen inom hälso- och sjukvården. Hur många som kommer kunna använda sig av möjligheten är däremot en annan femma.

Privatpraktiker på nationella taxan får nu gå in och jobba på till exmepel sjukhus om de vill. Foto: Johan Alp

Lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, har hittills hindrat egenföretagande fysioterapeuter som jobbar på nationella taxan att ta tillfälliga uppdrag på annat håll inom hälso- och sjukvården. Regeln har bakbundit både regioner och företagare i dag när nya corona orsakar kris inom vården: Sjukhusen behöver personal och egenföretagande fysioterapeuter behöver andra uppdrag då patienterna inte längre kommer.
Men nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med både Fysioterapeuterna och Läkarförbundet om ett tillfälligt undantag så länge pandemin pågår. Från och med nu är det därmed fritt fram för både fysioterapeuter och läkare på nationella taxan att hoppa in där de behövs.
– Det här är en viktig överenskommelse som innebär att många läkare och fysioterapeuter som i dag är verksamma enligt den nationella taxan kan stötta regionerna där de största behoven finns i det här mycket ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Men frågan är hur många som i praktiken kommer kunna använda sig av den nya möjligheten. Fysioterapeuternas vice ordförande Cecilia Winberg säger att överenskommelsen visserligen innebär att många nu kan bidra där de behövs och samtidigt säkra sin privata inkomst. Men som företagare har man också en lokalhyra som ska betalas, och ingenting i överenskommelsen garanterar någon extra ersättning för dessa utgifter.
– I teorin är det klart en möjlighet, men rent praktiskt kanske det inte kommer få någon stor effekt eftersom företagets utgifter fortfarande finns kvar. Vi försökte få in det här i överenskommelsen med SKR eftersom det här är en stor svårighet, men vi lyckades inte.

Egenföretagaren Lena Lundqvist i Uppsala, som i en tidigare intervju med Tidningen Fysioterapi sagt att om hon gärna skulle söka sig till andra vårdgivare men varit bakbunden av lagen, har redan anmält till både sjukhus och primärvård att hon står redo att rycka ut.
– Nu får vi se om de vill ha mina tjänster, säger hon. Vi får också se om det i praktiken är genomförbart. Det beror på vilken lön de är beredda att betala. Som privatpraktiker sitter jag på många olika utgifter.

Möjligheten för fysioterapeuter på nationella taxan att jobba digitalt är fortfarande en olöst fråga. Här sätter ungefär hälften av landets regioner med hänvisning till lagen stopp för fysioterapeuterna att bedriva digital vård. Förbundet försökte i överenskommelsen med SKR få in ett tillfälligt undantag även här, men lyckades inte. Förbundet kommer dock att fortsätta driva denna fråga.
– Den här regeln är ett stort problem, säger Cecilia Winberg. Digitala vårdmöten skulle dels möjliggöra för fysioterapeuter att fortsätta bedriva sin verksamhet, dels för patienter att fortsätta få den rehabilitering som de har behov av.