När patienterna inte längre kommer är många privatpraktiker beredda att gå över till digital vård. Eller rycka in på sjukhusen som behöver folk. Men där sätter lagen stopp – ibland.

I spåren av det nya coronaviruset mister många fysioterapeuter sina patienter. Särskilt hårt slår det mot privatpraktiker som står och faller med att kunderna kommer. Flera egenföretagare skulle lätt kunna ställa om till digitala vårdmöten, alternativt ta tillfälliga inhopp på sjukhusen som är i behov av personal. Men ungefär hälften av landets regioner tolkar lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, som att den som jobbar på nationella taxan inte får ta betalt för digital vård. Och nästan alla regioner tolkar samma lag som att tillfälliga inhopp på sjukhus för den som jobbar på taxan inte är tillåtet.

Elisabeth Olsson. Foto: Privat

En av de drabbade är Elisabeth Olsson som har en ersättningsetablering i Stockholm. Rent tekniskt kan hon erbjuda sina patienter digitala möten. Många äldre har ju både internet och dator i dag, påpekar hon.
– Jag är enligt avtalet hindrad att göra ganska mycket, säger hon. Får vi som jobbar på nationella taxan inte jobba med webbaserad vård över huvud taget nu så är vi många som kommer att gå i konkurs. Jag är jättefrustrerad.
Elisabeth Olsson har sökt jobb på ett företag som erbjuder webbaserad vård, men trots att företaget behöver henne hindras hon av regionens regeltolkning.

Hon skulle också kunna tänka sig att rycka in på något sjukhus. De behöver personal, och hon behöver hålla sitt företag vid liv. Men även där sätter regionens tolkning av lagen stopp.
– Vi skulle kunna täcka upp mer än man ens har funderat på, säger hon. I Vårdgivarguidens brev till oss inom vården står det till exempel att det är viktigt att ta sig tid att prata och finnas där för dem som är oroliga för corona. Hur ska sjukvårdspersonalen hinna det i dag? Där skulle vi fysioterapeuter kunna avlasta. Jag har tid, jag sitter ju bara och rullar tummarna nu!

Nyligen fick fysioterapeuter som är specialister och jobbar på vårdvalet i Stockholm tillåtelse i sina avtal med regionen att få jobba digitalt. Den nya regeln var tänkt att träda i kraft längre fram, men under rådande omständigheter har Region Stockholm beslutat att möjligheten ska träda i kraft omgående. Det här borde vara lätt att överföra på andra fysioterapeuter också, säger Elisabeth Olsson.
– Ta ett snabbt beslut och låt det gälla temporärt till en början, så länge pandemin pågår. Jag tror det kommer slå väl ut och spara både tid och pengar för alla. Jag tycker facket skulle kunna terrorisera beslutsfattarna tills de låser upp reglerna.
En region som på grund av corona-krisen gjort det möjligt för fysioterapeuter på nationella taxan att tillfälligt jobba digitalt är Västra Götaland. Till och med den 31 maj i år ersätts till exempel videomöten med 100 procent av det normala arvodet. (Beslutet finns här)

Lena Lundqvist. Foto: Privat

En annan privatpraktiker som drabbats är Lena Lundqvist, egenföretagare som har samverkansavtal med Region Uppsala. Corona-pandemin har hittills inneburit att hon förlorat två tredjedelar av sina patienter. Hon skulle också kunna sköta en stor del av sina patientbesök digitalt, om hon bara fick.
– Hade vi inte de här reglerna nu skulle jag dessutom kunna kontakta vårdcentralerna och säga att patienterna kan höra av sig till mig för att få konsultation över telefon eller Skype.
Hon ser också möjligheten att hjälpa till på sjukhusen.
– De behöver ju folk. Ofta har vi fysioterapeuter andra utbildningar i botten. Jag är till exempel undersköterska från början. Jag är faktiskt på tårna när det gäller att hitta lösningar för mitt arbete, men hur jag än vänder och vrider mig så är jag bakbunden och kan inte göra något. Det är väldigt frustrerande.

I ett mejl till Tidningen Fysioterapi svarar Carina Bäckström, vårduppdragschef i Uppsala, att Region Uppsala inte gör något för att ändra på reglerna. ”Vi förhåller oss till gällande lag och förordning”, skriver hon.
Nu vill Lena Lundqvist att förbundet jobbar för att få till enhetliga regler i landets alla regioner. Att tolka lagen olika på det här viset är fullständigt irrationellt och drabbar patienterna till syvende och sist, säger hon.
– Sen tycker jag förbundet behöver synas mer utåt, och då tänker jag framförallt på media. Jag vill att de finns med i nyhetssändningar, tevesoffor och debattprogram så att vi blir synliga. Folk behöver få upp ögonen för att vi som jobbar på nationella taxan finns här och kan avlasta vården i det som händer nu.

Stefan Jutterdal, Fysioterapeuternas ordförande, varför sitter ni inte i tevesofforna nu?
– Vem som sitter i tevesofforna avgör ju inte vi, det är media som väljer. Men vi använder alla till buds stående medel för att nå ut med vad fysioterapeuter kan bidra med i den här situationen. Vi har dels våra egna kanaler, dels svarar vi på frågor från branschpressen som till exempel Tidningen Fysioterapi och Dagens Medicin. Plus att vi uppvaktar beslutsfattare.

Stefan Jutterdal. Foto: Eva Dalin

Förbundet har för tillfället valt att lyfta tre viktiga områden när det gäller småföretagarnas situation, säger Stefan Jutterdal: Alla företagare måste omfattas av regeringens stödpaket, alla måste få möjlighet att ta betalt för att jobba digitalt och privatpraktiker måste få gå in och jobba på sjukhusen.
– Det här har vi uppvaktat ledamöter i Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation med. Vi har också pratat med statssekreteraren Maja Fjaestad så sent som i tisdags. I måndags förde vi fram samma synpunkter till arbetsmarknadsministern. I tisdags förde vi även fram de här frågorna till regeringens särskilda samordnare i de här frågorna, Anders Ferbe, och vi har uppvaktat regionala politiker. Så vi lyfter detta på alla nivåer.

Vilken respons får ni?
– Det är svårt att nå fram i bruset av alla frågor som kommer nu, men jag känner mig glad att vi har blivit lyssnade på. Men nej, vi har inga svar.

När bör en lagändring träda i kraft?
– Det här måste ändras omgående, det är helt oacceptabelt att småföretagare inte omfattas av regeringens krispaket.

Fotnot: Tidningen Fysioterapi har sökt Region Stockholm, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Socialdepartementet för en kommentar.