Underbemanning, bristande arbetsmiljö och dåliga löner fick många fysioterapeuter att lämna sjukgymnastiken i Karlskrona. Men efter fackliga påtryckningar har det vänt. En rejäl löneökning, uppstyrda villkor och nyrekryteringar gör äntligen läget ljusare.

Lena Nygren-Bonnier är arbetsplatsombud för Fysioterapeuterna. Foto: Anna-Karin Cars Flenhagen

När Fysioterapi i januari skrev om läget på Blekingesjukhusets sjukgymnastik i Karlskrona beskrev personalen situationen som katastrofal. Underbemanning, hög arbetsbelastning, låga löner och en arbetssituation som de anställda själva behövde styra upp gjorde att sju av 20 lämnade arbetsplatsen inom ett halvår. Sedan dess har ännu fler slutat, och arbetsvillkoren gjorde det omöjligt att rekrytera ny personal.
Men efter fackliga påtryckningar ser läget i början av sommaren mycket ljusare ut. Lokalt har arbetsplatsombuden frekvent pressat på arbetsgivaren med krav på förändring, och från förbundet centralt har en ombudsman haft flera överläggningar med chefer och HR. Och det fackliga arbetet har uppenbarligen lönat sig. I årets lönerevision skakade arbetsgivaren fram extra pengar för att börja rätta till de låga lönerna. Ett så kallat strukturpåslag gav i runda slängar tio procent till fysioterapeuterna, inte bara på sjukhuset utan i hela regionen. Verksamheten har också lyft behovet av ytterligare strukturpåslag även nästa år.
– Vi har varit påstridiga hela tiden och påpekat att lönen är en stor del i att vara en attraktiv arbetsplats, säger sjukgymnasten och arbetsplatsombudet Lena Nygren-Bonnier.

Sjukgymnastiken har också rekryterat en ny avdelningschef efter lång tid med tillförordnat chefskap, och personalen har fått grönt ljus från ledningen att inte längre behöva finnas på plats överallt.
– Man har förstått att vi inte kan släcka alla bränder, säger Lena Nygren-Bonnier. Nu får vi fokusera på det vi ska göra. Vi är grundanställda på sjukgymnastiken men har också våra olika inriktningar där vi nu stannar utan att springa på allt annat. Det innebär tyvärr att vi inte alltid finns där vi behövs, men det är nödvändigt för att vår arbetsmiljö ska fungera och för att vi ska må bra.
Sjukgymnastiken är fortfarande underbemannad, men de förbättrade villkoren har gjort att fler har kunnat anställas. Och ytterligare rekryteringar är på gång. Några som tagit tjänstledigt för att jobba med annat har också valt att återvända. Lena Nygren-Bonnier hoppas att fler ska vilja komma tillbaka.
– Vi ser ljuset i tunneln och vi känner oss alla mer positiva och glada, säger hon. Vi vet ju att det här i grund och botten är en bra arbetsplats. Att slita hårt lönade sig! Man undrar ju vad som hade hänt om vi inte hade legat på.

Verksamhetschef Stefan Mogren säger till Fysioterapi att det finns en rad idéer för hur verksamheten ska komma vidare och bli mer attraktiv.
– Alla idéer kanske inte bär frukt, förändringar kräver engagemang hela tiden, säger han. Men vi känner att vi måste ta det här på allvar.
I planen ingår till exempel en karriärstege för fysioterapeuter, något som ledningen har tittat på tidigare men inte haft möjlighet att sjösätta. Ett tidigt samarbete med fysioterapistudenter står också på listan.
– Vi får ta på allvar att vi måste ha kompetenta handledare och en bra dialog med VFU-studenterna så de känner sig välkomna när de kommer hit. Och att vi har en plan för dem när de är färdiga med utbildningen. Vi har också redan nu kontakt med någon enstaka student på termin ett.
Olika aktörer behöver också samarbeta med varandra och göra upp en gemensam strategi för hur Blekinge ska kunna locka till sig fysioterapeuter, säger Stefan Mogren.
– Eftersom det råder resursbrist här precis som i hela landet behöver vi tillsammans bli attraktiva så vi inte stjäl medarbetare från varandra, vilket har hänt.