– Det främsta målet med Fysioterapi 2021 är att driva professionen framåt och att vara en arena för kunskapsutbyte och kunskapsutveckling för landets fysioterapeuter. Det säger Charlotte Chruzander, hälso-och sjukvårdsstrateg på Fysioterapeuterna, som ser många fördelar med det digitala formatet.

Charlotte Chruzander, projektledare för Fysioterapi 2021. Foto: Lois Steen

Det vetenskapliga programmet under Fysioterapi 2021 visar på bredden och djupet i den fysioterapeutiska forskningen i Sverige, säger Charlotte Chruzander, projektledare för Fysioterapi 2021 som sker 19-20 oktober. Den digitala konferensen, där cirka tusen fysioterapeuter förväntas delta, är en unik mötesplats för kliniker, forskare, lärare och studenter.
– Det sker alltid något nytt när fysioterapeuter med olika perspektiv och erfarenheter möts, det kan bli väldigt spännande, säger Charlotte Chruzander. Vi ska inte bara bekräfta varandra utan också att utmana varandra under de här dagarna. På en vetenskaplig konferens ska vi kunna ställa våra kritiska frågor och våga vara varandras ”critical friend”. Det är så vi kan ta ett steg framåt.

Varför ska man välja att delta på Fysioterapi 2021? 
– Först och främst för kompetensutvecklingens skull och för chansen att delta i diskussioner inom olika viktiga ämnen med andra fysioterapeuter. I ett legitimationsyrke har vi ju en skyldighet att hålla oss uppdaterade på aktuell kunskap. Men det finns också en stor glädje och inspiration i att få träffa kollegor från hela landet, även om de sociala bitarna blir på ett annat sätt digitalt. Vi kommer att lösa det, genom att skapa olika nätverksrum där man kan träffas och prata eller ta en fika tillsammans.

Ett annat sammanhållande inslag under Fysioterapi 2021 är livestudion, berättar Charlotte Chruzander. I den kan deltagarna titta in och få ta del av både avspänt mellansnack och föreläsningar.
– Det är i livestudion som konferensens övergripande tema “Omställning pågår”, kommer att synas och höras mest.

Hur går de digitala sändningarna till rent praktiskt? 
– Föreläsningarna som hör till konferensens workshops, symposier och halvdagsutbildningar kommer att vara förinspelade, men till dessa programpunkter hör också en live-del där deltagarna kan ställa frågor till föreläsarna. Paneldiskussionerna inom olika ämnen sker också i direktsändning.
Hon berättar att halvdagsutbildningarna kommer att bli tillgängliga några dagar före konferensen så att man kan se materialet och sedan vara redo för livedelen där man interagerar med de andra deltagarna. Även de korta föredragen om mindre studier kommer att vara förinspelade, men även där finns en interaktiv del. Det finns flera fördelar med det digitala upplägget, tycker Charlotte Chruzander.
– Det gör kunskapen tillgänglig för fler, för det spelar ingen roll var du är geografiskt och du kan välja att titta på innehållet när det passar dig. Varken deltagare eller medverkande behöver resa vilket sparar tid och är bra för miljön. Det har även blivit tydligt under pandemin att många uppskattar digitala utbildningar för att det är lättare att interagera och att våga ställa frågor framför skärmen än i en kurslokal.

Fler intervjuer och praktisk information hittar du i bilagan, se länk längre ned.

En digital konferens kan också vara en fördel för arbetsgivarna, tror hon.
– Konferensavgiften är betydligt lägre nu än vid tidigare konferenser och arbetsgivaren slipper även rese- och boendekostnader, vilket kanske gör att fler medarbetare kan få delta. Deltagarna har dessutom möjlighet att ta till sig kunskap under en längre tid, eftersom materialet kan ses före konferensen och ända fram till årsskiftet. Det innebär att man kan dela upp sin kompetensutveckling i mindre delar om det skulle vara svårt att vara med i två hela dagar. Men vi hoppas att så många som möjligt deltar live, så att man inte missar den unika chansen att ställa frågor och diskutera nya rön med kollegor från hela landet.
Även posterutställningen, med cirka 40 förinspelade minipresentationer, kommer att vara tillgänglig både under och efter konferensdagarna. Det gör att deltagarna totalt får tillgång till mycket mer kunskap än under en vanlig fysisk konferens.
– Är det så att du anmäler dig till två dagar har du tillgång till alla våra halvdagsutbildningar och allt annat inspelat material även i efterhand. Bokar du bara en dag får du tillgång till allt inspelat material från just den dagen och alla halvdagsutbildningar

Kommer det finnas någon utställarmedverkan?
– Ja, men den digitala utställningen blir betydligt mindre än vad den fysiska varit under tidigare konferenser. Det kommer att finnas möjlighet att chatta med utställarna, boka videomöten och ta del av filmer och broschyrer. Du kan också passa på att möta olika representanter från förbundet i Fysioterapeuternas digitala monter.