Stockholmspolitikern Lars Rådén (M) säger att han var slarvig och gjorde ett misstag när han på fel grunder uttalade sig i Dagens Medicin om fysioterapeuters arbetsvillkor. Hans ambition är nu att hålla regelbunden kontakt med fysioterapeuterna för att vara uppdaterad.

Lars Rådén. Foto: Solna Stad

Du fick en snabbkurs av fackets förtroendevalda. Vad gav den?
– Vi hade ett trevligt och konstruktivt möte. Det var bra att etablera kontakterna och vi kommer att följa upp det hela med fler möten.

Vad kommer det leda till konkret?
– Vi ska bland annat diskutera villkoren kring vårdvalet. Det pågår redan en översyn där så det finns anledning att få in kloka synpunkter på hur vi kan göra bra förändringar. En stor del av de ersättningar vi har inom vårdvalen är produktionsbaserade och bygger på att man ska ha många besök. De synpunkter jag har fått är att det leder till en stressad arbetssituation, så den frågan kommer vi titta särskilt på. Kanske kan man få ett högre inslag av fast ersättning för att förändra till det bättre. Men det får vi titta på och återkomma till.

Finns det någon plan för arbetsmiljö och löner för de fysioterapeuter som är anställda i regionen?
– Det finns en diskussion om hur man kan förbättra Kompetensstegen. Synpunkter jag fick på mötet var att stegen är positiv, men att vi kan vara snabbare på att införa den. Jag ska försöka ha en dialog med mina kollegor kring hur vi ska få upp tempot kring detta.

Det är inte ovanligt att politiker har dålig koll på fysioterapeuter. De har bättre koll på läkare och sjuksköterskor. Hur kommer det sig?
– Jag tror inte vi har dålig koll. Det var jag som gjorde ett dumt misstag. Det gick för fort när jag läste underlaget inför intervjun och där blev det fel. Jag var slarvig och det var ett stort misstag. Det är beklagligt, men det ska nog ligga mer på mig än på andra. Jag tillträdde till mitt uppdrag ganska nyligen också, det är den enda ursäkt jag har.

Okej, du hade osedvanligt dålig koll. Men det är inte ovanligt att politiker inte har så bra kunskap om hur det ser ut för fysioterapeuter. De upplever sig själva som en ganska osynlig profession.
– Den bilden fick jag också av fysioterapeuterna och det är väldigt beklagligt. Jag försöker i alla fall hålla regelbunden kontakt och har flera planerade möten framöver. Så jag försöker lyssna in villkoren och ha en dialog. Jag har för avsikt att under året jobba ganska mycket med just fysioterapi.

Om politiker inte har tillräckligt med kunskap, vilka beslut fattar ni på fel grunder då?
– När vi tar beslut kring alla olika vårdvalsförändringar så föregås det av ett noggrant utredningsarbete i hälso- och sjukvårdsförvaltningen med sakkunniga. Så besluten är alltid välgrundade.

Fotnot: Lars Rådén är förste vice ordförande i Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd, samt ordförande i nämndens avtalsutskott. Han är även ledamot i Stockholms regionfullmäktige.

Läs artikeln ”De gav politiker en snabbkurs i hur verkligheten ser ut” här.