Förbundsstyrelsen, FS, menar att de nya studiehandledningarna kommer att bli betydligt bättre än de tidigare, men håller med Sektionen för mental hälsa att förvaltningen och påverkansarbetet kring specialistordningen behöver diskuteras. Det skriver FS i sin debattreplik till sektionen.

FS tackar Sektionen för mental hälsa för deras debattartikel och för möjligheten att besvara den. Mycket är redan sagt och vi hänvisar till de repliker som skrivits på tidigare debattinlägg från OMT-sektionen och Sektionen för Habilitering och pediatrik. Representanter från FS har vid flera tillfällen en haft en dialog med styrelsen för Sektionen för mental hälsa och kommer att vid nästa veckas styrelsemöte hantera de synpunkter som sektionen skickat in efter den senaste revideringen.

Arbetet med studiehandledningarna har pågått i fyra år och tagit mycket tid och energi i anspråk för såväl sektioner som för medarbetare på kansliet. De studiehandledningar som nu har tagits fram är på 12–15 sidor att jämföra med de gällande studiehandledningarna som är en halv sida/specialistområde. De nya studiehandledningarna är betydligt mer specifika och lättare att utvärdera och följa upp än de fåordiga studiehandledningar som gäller idag. FS menar att de nya studiehandledningarna är betydligt bättre än de befintliga.

Att arbeta med en specialistutbildning där studiehandledningarna är en del, är en fråga som berör många i förbundet. Det berör framför allt de kollegor som nu står och väntar på att påbörja sin specialistutbildning i den version som snart kommer att börja gälla. De har väntat i fyra år.
Varken FS eller kansliet har fått indikationer på att handledare överväger att avsluta sitt uppdrag. Sektionen får gärna förmedla dessa till förbundet centralt så kan vi hjälpa till med utbildning och nätverk.

Arbetet med en modern specialistutbildning slutar inte här. Den nya ordningen med de nya studiehandledningarna kommer att följas upp löpande och utvärderas. Ordningen kommer att testas och utvärderas av ST-fysioterapeuter, av handledare och av specialistkommittén. I en tid där kunskap snabbt utvecklas och förutsättningarna för vårt arbete snabbt förändras är det inte rimligt med en specialistutbildning som revideras med ett intervall på nästan 10 år som det har varit den här gången.

Vi håller med Sektionen för mental hälsa om att vi inom förbundet behöver diskutera hur förvaltning och påverkansarbete kring specialistordning ska göras. Det är något som FS kommer att diskutera vid sitt styrelsemöte i december. Det är diskussioner som kräver ett brett anslag då de involverar både den fackliga och den professionella delen förbundet.

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse

Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna. Foto: Emil Malmborg (Bilder på hela styrelsen längre ned)