Kvinnor med bra fysisk kondition i medelåldern löper avsevärt lägre risk för att drabbas av demens i hög ålder jämfört med kvinnor med genomsnittlig kondition. Det visar en ny svensk studie.

Studiens syfte var att undersöka om bra kondition i medelåldern kunde förknippas med minskad risk för demens senare i livet. Under 1968 fick 191 medelålders kvinnor genomföra ett konditionstest på cykel. Vid återkommande uppföljningar under 44 år undersöktes sedan förekomsten av demens hos deltagarna.
Av de deltagare som presterade bäst på cykeltestet utvecklade 5 procent demens. I mellangruppen var andelen 25 procent, och hos deltagarna som presterade sämst på konditionstestet drabbades 32 procent. Av de kvinnor som tvingades avbryta testet var andelen 45 procent.

Hos de vältränade kvinnorna som trots allt utvecklade demens var medelåldern för sjukdomsdebut elva år högre än i gruppen med medelgod kondition. Att främja förbättrad fysisk kondition i medelåldern skulle följaktligen kunna bidra till för att försena eller förebygga demenssjukdom senare i livet.
Helena Hörder som är första författare till artikeln betonar att studien inte påvisar något orsakssamband mellan kondition i medelåldern och risken för demens. Däremot är kopplingen tydlig.
– Resultaten är spännande på grund av möjligheterna att förbättra kardiovaskulär kondition i medelåldern, vilket skulle kunna skjuta upp eller till och med skydda från demens. Men det behövs mer forskning, även för att undersöka när under en livstid det är som viktigast att vara i bra fysisk kondition.

Hörder H et al. Midlife cardiovascular fitness and dementia: A 44-year longitudinal population study in women. Neurology 2018;90:1-8

Lisa Herulf Scholander
frilansskribent

Att främja bättre fysisk kondition i medelåldern skulle kunna bidra till att försena eller förebygga demens senare i livet. FOTO: Colourbox