På många håll i hälso- och sjukvårdens organisation behöver patientströmmarna flyta på bättre för att människor ska få ökade möjligheter att återfå sin hälsa. Effektivare flöden – där rätt typ av besvär bedöms och behandlas av rätt kompetens – är också ett smartare sätt att använda våra skattemedel. Det här skriver vi om i Tema Primärvård, där vi ger färska exempel på hur fysioterapeuter minskar kostnader och kortar köer genom att ta på sig ett utökat ansvar. Samtidigt visar en ny enkät att få erbjuds ett lönepåslag för insatser som röntgenremisser och injektioner.

Aktuella siffror visar att var femte barn under 18 år har utsatts för sexuella övergrepp. Var femte kvinna likaså. Det här är en förfärlig verklighet, som via #metoo-uppropen fått mer uppmärksamhet. Däremot har det inte skrivits och talats lika mycket om behovet av behandling. Det gör vi i det här numret. Ett sexuellt trauma är en kroppslig katastrof, där kroppen gått in och försökt skydda personen, säger fysioterapeuten Anna Sannum Karlsson. (Se Profilen!) Hon vill inspirera fler kollegor till att hjälpa de utsatta och lyfter fram att traumatiserade människor ofta söker sig till primär vården med besvär som huvudvärk, ryggsmärta, ångest, depression och utmattning. Att då våga fråga patienten om hen har tagit emot fysisk beröring mot sin vilja, kan leda till ett genombrott. Hon påpekar dock att det kan finnas organisatoriska hinder för att fråga. Det behövs tid för att skapa trygghet och tid för att lyssna om berättelsen kommer. Ersättningssystem och arbetssätt som enbart premierar korta behandlingstider, kan därmed göra det svårt att hjälpa dessa patienter.

En modern primärvård bör ha mandat att sortera mellan de insatser som behöver mer tid för att skapa hälsa och de insatser som skapar mer hälsa om de sker fort. Och få rätt ersättning för detta arbete. Då kan fysioterapeuters kompetens bidra till snabb lindring för de som lider av enklare besvär och en mer långsiktig läkning för de som utsatts för svåra trauman.

Till nr 3 2018!

Primärvården bör ha mandat att sortera mellan de insatser som behöver mer tid för att skapa hälsa och de insatser som skapar hälsa om de sker fort.