Postcovidpatienter kan ha stora andningsproblem även om spirometri och oximetri visar normala värden. Svenska forskare har nu kunnat visa detta med objektiva mätningar.

Studien gäller patienter som inte vårdats på sjukhus för sin covid, men som fått bestående andningsbesvär av sjukdomen. Forskarna vid Sahlgrenska universitetssjukhuset skriver att de här patienternas vittnesmål om bröstsmärta, andfåddhet och svårighet att djupandas ofta har mötts av oförstående eller misstro av vården.
Hos de flesta av de 60 deltagarna i studien uppmättes normal lungvolym och syresättning. Däremot visade det sig ofta att styrkan i andningsmuskulaturen var nedsatt, liksom rörligheten i bröstkorgen. Nästan alla hade avvikande andningsmönster, vilket mättes med RMMI (Respiratory Movement-Measuring Instrument).
– Flera av de patienter vi har haft här har gått med sina andningsbesvär under lång tid eftersom man vid tidigare undersökningar inte hittat något fel. De blir ofta otroligt lättade av att få veta vad som kan vara orsak till problemen, säger Monika Fagevik Olsén, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Fagevik Olsén et al. Long COVID – respiratory symptoms in non-hospitalised subjects – a cross-sectional study. Eur. J. Physiother. Published online: 01 Aug. 2022.

Annika Olsson
frilansskribent

Även om spirometrin är normal kan det finnas ett avvikande andningsmönster. Genrefoto: Colourbox