När unga med patellofemoral smärta får realtidsåterkoppling på hur de genomför sina övningar kommer de närmare den föreskrivna träningsdosen. Dessutom får de en större ökning av isometrisk höft- och knästyrka. Det visar en ny studie.

Tonåringar med patellofemoral smärta följer inte alltid instruktionerna för de övningar de fått och utför för få och för snabba repetitioner, vilket kan äventyra rehabiliteringen. En grupp forskare har nu undersökt om realtidsåterkoppling på kontraktionstiden kan förbättra förmågan att utföra övningarna som föreskrivet.

I en randomiserad kontrollerad studie fick fyrtio tonåringar genomföra tre övningar med gummiband tre gånger i veckan under en sex-veckors period. De randomiserades till två grupper där den ena gruppen fick direkt återkoppling på kontraktionstiden av en fysioterapeut medan kontrollgruppen inte fick sådan återkoppling. Det primära utfallet var genomsnittlig avvikelse från den föreskrivna kontraktionstiden på 8 sekunder per repetition. Sekundära utfall inkluderade bland annat isometrisk höft- och knästyrka.

Resultaten visade bland annat att de deltagare som fick realtidsåterkoppling hade en längre kontraktionstid under övningarna. När den totala kontraktionstiden under interventionen räknades samman visade resultatet att återkopplingsgruppen fick 35,4 procent av den föreskrivna övningsdosen medan kontrollgruppen fick 20,3 procent av sin övningsdos. Isometrisk höft- och knästyrka ökade också signifikant mer i återkopplingsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Slutsatsen forskarna drar är att realtidsåterkoppling på kontraktionstiden resulterar i en förmåga att utföra övningarna närmare den föreskrivna träningsdosen och ger även större ökningar i isometrisk höft- och knästyrka.

Riel H et al. Feedback Leads to Better Exercise Quality in Adolescents with Patellofemoral Pain. Med Sci Sports Exerc. 2018 Jan;50(1):28-35.

Unga med knäsmärta som fick återkoppling under övningarna ökade kvaliteten på sin träning. De fick även en större ökning av isometrisk höft- och knästyrka. Foto: Colourbox