Robotassisterad träning ger inte strokepatienter bättre armfunktion än vanlig rehabilitering, enligt en studie publicerad i tidskriften Lancet.

I den aktuella studien ingick 770 patienter. De var över 18 år och hade haft en enda stroke som inträffat mellan en vecka och fem år innan studien inleddes. En tredjedel fick träna med en gymrobot med moduler för axel/armbåge, handled samt hand. En tredjedel fick träna med fysioterapeut med inriktning på funktionella rörelser som patienten själv valde. Båda grupperna tränade tre 45-minuterspass i veckan i tolv veckor. Resten var kontrollgrupp och fick sedvanlig vård.

Funktionen bedömdes med flera utvärderingsinstrument, såsom Action Research Arm Test (ARAT), Barthel-index och numerisk bedömning av smärta i armen, dels direkt efter träningsperioden, dels tre månader senare. Men några större skillnader mellan grupperna kunde inte upptäckas. Robotträningen minskade visserligen rörelsenedsättningen, men detta ledde inte till bättre funktionsförmåga. Forskarna drar slutsatsen att robotassisterad armträning inte är ett kostnadseffektivt alternativ för strokepatienter i allmänhet, men kan vara motiverat i vissa fall.

 

Läs artikel i Lancet: Rodgers et al. Robot assisted training for the upper limb after stroke (RATULS): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019 Jul 6; 394(10192): 51–62

Annika Olsson
frilansskribent

Robotassisterad armträning är inte kostnadseffektivt för strokepatienter i allmänhet, men kan vara motiverat i vissa fall. Bild: Colourbox