Frakturkedjor kan minska risken för nya frakturer hos personer med osteoporos. Det visar Kristian F Axelssons avhandling. Den gav honom utmärkelsen Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Frakturkedjor är strukturerade preventiva åtgärder för att förhindra frakturer hos personer som redan drabbats av en. Där kan ingå bentäthetsmätningar, osteoporosläkemedel och information till såväl patienten som dennes primärvårdsläkare.

I en retrospektiv kohortstudie undersökte Kristian F Axelsson hur frakturkedjor påverkade risken för nya frakturer. Studien gjordes på regionala register med sjukhusdata för patienter som var minst 50 år gamla och hade haft en osteoporosfraktur. Risken för nya frakturer minskade med 18 procent med detta arbetssätt. Kristian F Axelsson drar slutsatsen att en ökad användning av frakturkedjor skulle minska frakturincidensen, och därmed både lidande och kostnader.
– Jag är mest stolt över att resultaten förhoppningsvis snart får klinisk betydelse. Det kan leda till att många patienter får bättre vård och därmed bättre hälsa, säger Kristian Axelsson till Sahlgrenska akademins personaltidning Akademiliv.

Frakturkedjor har numera högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för osteoporos.

Avhandling: Aspects of fracture prevention – The role of fracture liaison services and alendronate. 

Annika Olsson
frilansskribent

Frakturkedjor har högsta prioritet i de nationella riktlinjerna för osteoporos. Foto: Colourbox