Fabriksarbetare som får personlig rådgivning om fysisk aktivitet samt stöd av en träningsapp kan minska sina metabola riskfaktorer på ett halvår. Det visar en studie som publicerats i Lancet Public Health.

Studien genomfördes bland de anställda på en tysk bilfabrik. 160 anställda med diagnosticerat metabolt syndrom fick hjälp att komma igång med fysisk aktivitet genom dels personliga samtal, dels en app där deras träning registrerades och anpassades efter hand. Målet var 150 minuter fysisk aktivitet i veckan och interventionen pågick i sex månader. Deltagarnas grad av metabolt syndrom (metabolic syndrome z score) minskade signifikant under perioden, vilket inte skedde för deras kollegor i kontrollgruppen.

Metabolt syndrom är en grupp riskfaktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och diabetes. I syndromet ingår bland annat bukfetma, högt blodtryck och insulinresistens.

Haufe et al. Telemonitoring-supported exercise training, metabolic syndrome severity, and work ability in company employees: a randomised controlled trial. Lancet Public Health. 2019 Jul;4(7):e343-e352. Epub 2019 Jun 13.

Annika Olsson
frilansskribent

I studien deltog 160 personer med metabolt syndrom som var anställda på en tysk bilfabrik. Foto: Colourbox