Region Jönköping fick 14 miljoner i statsbidrag för att skapa utbildningstjänster för flera akademikeryrken. Men fortfarande har inga tjänster kommit till, och HR-direktören kan inte heller lova att det blir något för fysioterapeuternas del.

Man varken förstår eller värdesätter vikten av specialisering, säger Karin Åhlin som är facklig representant i regionen. Foto: Privat

I december 2019 publicerade Fysioterapi en artikel om en god nyhet: Region Jönköping hade fått 14 miljoner från staten för att skapa utbildningstjänster. Sjuksköterskorna kunde redan sedan länge specialisera sig på betald arbetstid, och nu skulle fler akademikeryrken få samma möjlighet. Däribland fysioterapeuter, sa politikerna. Men knappt två år senare har ingenting hänt.
– När vi läste artikeln var vi många som tyckte åh vad kul, säger Karin Åhlin som är facklig representant i regionen. Men sedan har inget hänt. De skyller på pandemin, men det känns lite för enkelt.
De har lyft saken på löneöverläggningar, berättar hon. Pekat på liknande modeller i andra delar av landet och förmedlat kontaktuppgifter dit för att underlätta en implementering, delat ut information om förbundets specialistordning till chefer. Och två personer från förbundets kansli har varit på besök och berättat om hur man kan gå till väga. Dessutom finns det redan en etablerad modell för sjuksköterskorna där man kan kopiera mycket.
– Vi har varit väldigt tydliga med att vi vill jobba med det här och att vi gärna är behjälpliga med det. Men man varken förstår eller värdesätter vikten av specialisering. De saknar dessutom kunskap. Ibland har vi fått informera chefer om att sjukgymnast och fysioterapeut är samma sak. Det är på den nivån vi jobbar ibland.

Den här bilden delas av fler fysioterapeuter vi pratat med. Men något ointresse för fortbildning handlar inte de uteblivna utbildningstjänsterna om, säger HR-direktören Patrick Nzamba.
– Pandemin kom i vägen, säger han. Men nu är arbetet med det här i gång och vi ska göra en seriös analys av hur behovet av specialiseringar i verksamheterna ser ut. Vi tar det politiska uppdraget på allvar.

Fysioterapeuter vi pratat med säger att det varken finns intresse eller kunskap från chefshåll för vad en specialistfysioterapeut kan tillföra?
– Jag förutsätter att cheferna är insatta i vad de olika professionerna gör och att de förmår att ge en korrekt bild av vilken nytta olika typer av påbyggnadsutbildningar och specialiseringar skulle kunna göra.

Kan du garantera att fysioterapeuter kommer få ta del av det här?
– I dagsläget kan jag inte svara på vilka professioner som direkt kommer att beröras. Jag förstår fysioterapeuternas rädslor och farhågor, men samtidigt måste man gå in i det här med öppet sinne. Bara för att det finns en specialistutbildning så innebär det inte att verksamheten behöver den just där och då, vilken yrkeskategori det än må vara.

Regionrådet Rachel de Basso (S), var med och tog initiativet att söka statsbidraget. Hon ser däremot att fysioterapeuterna är givna när de nya tjänsterna kommer på plats.
– Min ambition och förhoppning är att vi snart ska ha fysioterapeuter igång på de här anställningarna. Nu när vi är på väg ut ur pandemin kommer vi att efterfråga resultat. I början av nästa år borde vi kunna få en plan kring upplägget.