För ett par år sedan påbörjade Fysioterapi ett stort förändringsarbete för att modernisera tidningens utgivning och våra digitala kanaler. Det ledde fram till en ny mobilanpassad webb med platsannonser, fler digitala nyhetsbrev samt en minskning av pappersutgåvorna. Ett annat viktigt mål var att stärka den journalistiska bevakningen av fysioterapeuters löner, arbetsmiljö och andra arbetsvillkor. Men hur reagerar Fysioterapis läsare på dessa förändringar? Det har vi tagit reda på.

I oktober svarade cirka 340 slumpvis utvalda läsare på en digital läsarenkät och reaktionerna är övervägande positiva. 95* procent av läsarna anser att tidningen är trovärdig och 93 procent ger tidningen helhetsbetyget ganska bra eller mycket bra. Värdena för insatt (88 %) och aktuell (86 %) ligger också på toppnivåer. Samtliga dessa värden har ökat, fast de redan 2014 lågt högt jämfört med andra medlemstidningar. Enkäten visar också att vårt arbete för att göra tidningens journalistik mer inspirerande, användbar och granskande har varit framgångsrikt. År 2014 tyckte endast 46 procent att Fysioterapi var inspirerande och utvecklande. Idag är den siffran 65 procent. Ett annat stort lyft är att andelen läsare som tycker att tidningen är granskande har ökat från 33 till 51 procent. Siffran för användbarhet har också höjts, från 56 till 65 procent. Det här är glädjande resultat, men på redaktionen är vi inte nöjda förrän vi når toppnivåer även för dessa parametrar.

Vilka betyg får våra digitala kanaler då? Vid förra mätningen 2014 tyckte bara 37 procent att Fysioterapis webb var ganska bra eller mycket bra. När läsarna betygsätter den nya webben rusar denna siffra upp till 79 procent. De nya digitala nyhetsbreven får näst högsta eller högsta betyg av 60 procent av läsarna. Utskicken har också en hög öppningsfrekvens. Ett annat tecken att vi är på väg åt rätt håll är att annonsförsäljningen i våra digitala kanaler ökat stort.

Tack till dig som gett oss återkoppling! Att få knyta ihop 2018 i vissheten om att tidningens läsare tycker att vår journalistik är ännu mer trovärdig, inspirerande och användbar är oerhört glädjande. Och det gör tidningsskapandet fortsatt lustfyllt.

Enkäten visar att vårt arbete för att göra tidningens journalistik mer inspirerande, användbar och granskande har varit framgångsrikt.

*Rättelse: Till trovärdigheten hör också att snabbt göra rättelser när något blir fel. I pappersutgåvan av Fysioterapi publicerades tyvärr den felaktiga siffran 97. Den korrekta är 95 procent.