Digitala vårdbesök och egenmonitorering för barn och unga med cystisk fibros gör att de inte behöver missa så mycket i skolan. Nyligen fick projektet Sahlgrenska universitetssjukhusets Kvalitetspris. Linn Hoel är fysioterapeut och projektledare.

Linn Hoel är fysioterapeut och projektledare i digitaliseringsprojektet. Foto: Privat

En virtuell lungklinik för barn alltså?
– Ja, precis! Det hela är fortfarande i studieform, men vi håller nu på att utveckla den virtuella kliniken på alla landets fyra CF-center: Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm. Målet är att alla barn och ungdomar med cystisk fibros ska kunna erbjudas digital vård av alla professioner i teamet, om de vill.

Vilken är din roll?
– Projektet drivs av specialistläkare Marcus Svedberg. Min roll som projektledare i digitaliseringsprojektet är just nu att koordinera och stötta kollegor på de olika centren när vi drar i gång nästa studie. Min roll som fysioterapeut i projektet är att utveckla vår patientkontakt för att hänga med när CF-mottagningens rutiner ändrats och egenmonitorering och videobesök införts.

Vad är bakgrunden till detta?
– Många patienter missar mycket i skolan för att de måste åka till sjukhuset. Och föräldrarna måste ta ledigt från jobbet. Så vi försöker hitta ett sätt där de inte behöver missa så mycket men där vi ändå kan få all information som vi behöver, och där barnen erbjuds lika bra eller bättre vård.

Vad kan det innebära konkret för fysioterapeuten?
– Det kan vara att man har fysiska besök med patienten på mottagningen och sedan digitala uppföljningsbesök. Vi fysioterapeuter behöver träffa patienterna för att kunna undersöka och behandla, men väldigt mycket handlar också om att utvärdera följsamhet till behandling. Där har vi upplevt att videobesök fungerar väldigt bra. Och patienterna tycker det är bra att vi är mer tillgängliga.

Hur stor del av den här patientkontakten går att sköta digitalt?
– Det varierar, men oftast är det mycket som går att sköta digitalt. Till exempel när patienter med lång behandlingskontakt är i stort behov av stöd för att få till bra behandlingsrutiner i hemmet, då är möjlighet till videouppföljning jättebra. Det kan också ersätta telefonuppföljningar – det tar ofta samma tid men blir mer strukturerat via video än över telefon.

Det prisbelönta projektet heter ”Är vårdbesök på distans möjligt hos barn med cystisk fibros?”