I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till området mobilisering och träning efter bukkirurgi vid cancer. 
Genrebild_traning_bukkirurgi

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT Den vanligaste behandlingen för solida cancertumörer i buken är kirurgi. Att minska risken för postoperativa komplikationer i samband med bukkirurgi är viktigt, både för den individuella patienten och för samhällets kostnader. Mobilisering och fysisk aktivitet på sjukhus ingår i dag som delar i program som har som mål att minimera postoperativa komplikationer och korta vårdtiderna på sjukhus. Det saknas dock metoder som kan stödja patienterna till mobilisering. Då patienter som opererats för cancer i buken skrivs ut från sjukhus i Sverige finns inga nationella riktlinjer för fysisk rehabilitering. Existerande forskning som utvärderat fysisk träning för personer som diagnostiserats med cancer har framför allt inkluderat personer som behandlas med kemoterapi eller strålning, alternativt personer som genomgått behandling. Studier som utvärderar träning efter bukkirurgi saknas nästan helt.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.