I varje nummer av tidningen Fysioterapi sammanfattas aktuell evidens under vinjetten Forskning pågår. Nu har turen kommit till implementering av nya arbetssätt inom fysioterapi. 

Genrebild gruppdiskussion

Foto: Colourbox

SAMMANFATTAT För att rekommenderade metoder ska komma fler patienter tillgodo är det viktigt att öka kunskapen kring implementering inom fysioterapi. Implementering av nya arbetssätt är utmanande och sker oftast inte med automatik – det krävs ett aktivt stöd. Det finns i dag sparsamt med studier inom fysioterapi som visar på effektiva metoder för att stödja implementering av nya arbetssätt. Den här artikeln belyser vad forskningen visar i dag gällande olika metoder för att stödja implementering. Artikeln exemplifierar också hur man kan gå tillväga för att utveckla, genomföra och utvärdera en implementeringsintervention.

Läs eller ladda ned artikeln som pdf här!

  • HITTA ARTIKLAR I VÅRT ARKIV

    Sedan 2006 har tidningen Fysioterapi under vinjetten Forskning pågår publicerat artiklar som sammanfattar evidensläget inom olika områden inom fysioterapi.