Många fysioterapeuter i primärvården tar på sig ett utökat ansvar, exempelvis att ge injektioner, men de flesta har inte fått något lönepåslag för sina insatser. Ett par regioner använder dock fasta lönetillägg. Det visar en enkätundersökning som tidningen Fysioterapi har gjort.

En del fysioterapeuter tar på sig ett utökat ansvar, exempelvis att ge injektioner. Foto: Agneta Persson

Av de 268 fysioterapeuter som i enkäten (se fakta) har svarat att de jobbar inom primärvården har 111 personer uppgett att de fått ett utökat ansvar i form av att skriva röntgenremisser, ge injektioner, förbereda sjukintyg eller andra nya arbetsuppgifter. Av dessa 111 personer skriver 71 röntgenremisser, 41 förbereder sjukintyg och 22 ger injektioner. Somliga gör endast en av uppgifterna, medan andra gör två eller tre. Av de svarande som tagit på sig ett utökat ansvar uppger endast 24 procent att de har fått ett lönepåslag för sina insatser. En del anger att de fått individuella löneförhöjningar:
”Får lönepåslag som är kopplade till det stora ansvaret som jag personligt tar för att ha utvecklat, drivit och hållit igång och spridit vår triagemodell. Det finns dock inget generellt påslag för de fysioterapeuter som arbetar med triage.”

Andra anger att de fått ett lönepåslag efter en fastställd prislista. I enkätsvaren framkommer att två regioner har ett tydligt ersättningssystem för det utökade ansvaret: Västerbotten och Jönköping.  I Västerbotten får den som skriver röntgenremisser 750 kronor mer i månadslön, efter att ha genomgått en utbildning och skrivit ett visst antal remisser. I Jönköping är lönepåslaget 1 000 kronor per månad för den som skriver remisser till röntgen och ortoped, dagligen håller ett visst antal tider öppna för annan personal att boka, samt i övrigt uppfyller kriterierna för triage-konceptet. Dock måste man ha gjort detta i ett år för att få påslaget.
Men majoriteten av dem som i vår undersökning arbetar med utökat ansvar har alltså inte fått betalt för det. Flera har försökt lyfta frågan med arbetsgivaren, med blandad framgång:
”Har tagit upp detta med chefen men det var ej aktuellt. Vi skulle i sådana fall utvärdera i framtiden huruvida detta varit en ekonomisk vinst för vårdcentralen.”
”Just nu får jag bara höra att min lön är tillräckligt hög.”
”Jag har inte fått mer än den vanliga lönerevisionsprocenten, det har inte äskats eller förhandlats om extra tillägg för mina nya arbetsuppgifter.”

Några efterlyser bättre hjälp från facket för att förhandla fram ersättning:
”Ber verkligen facket om hjälp att trycka på angående detta.”
”När vi fått nya och utökade arbetsuppgifter borde det regelmässigt innebära högre lön enligt en lönetrappa eller någon annan lämplig modell men så har inte skett. När jag försökt diskutera detta med facket har man varit märkligt ointresserade av att jobba för den frågan vilket gjort mig besviken.”
På en arbetsplats har fysioterapeuterna sagt blankt sagt nej till ett utökat ansvar om de inte får betalt för det:
”Att skriva röntgenremisser har varit på tal men då arbetsgivaren inte erbjuder utbildning för detta eller lönepåslag har vi inte varit intresserade.”

Men det ser inte nattsvart ut överallt. Flera uppger att det ser ut att gå åt rätt håll:
”Det är kanske på gång med 1 000 kronor i lönepåslag om vi haft tillräckligt med antal direktbokade patienter under 2017.”
”Vi utför nu ett pilotprojekt med röntgenremisser och hoppas kunna förhandla upp lönen då projektet är klart och det nya arbetssättet implementeras i verksamheten.”
”Lönepåslag kommer med 1 000 kronor under en testperiod på tre år om vissa kriterier uppfylls.”

Läs hela TEMA Primärvård här!

  • Fakta: Enkät om primärvården

    Den 23 april 2018 skickades en enkät ut till 3 069 medlemmar i Fysioterapeuterna. Syftet var att få ett stickprov på hur vanligt det är att arbeta enligt direkt access och triage-modeller i primärvården. Via följdfrågor berördes utökat ansvar med nya arbetsuppgifter (skriva röntgenremisser, förbereda sjukintyg, ge injektioner med mera) samt eventuellt lönepåslag för det arbetet.

    • 416 medlemmar svarade på enkäten. Av de svarande arbetar 268 i primärvården vid någon vårdcentral/hälsocentral. Av dessa svarade 252 att de jobbar enligt en direkt-access-modell där patienter kan boka besök på en remissfri mottagning hos fysioterapeut/sjukgymnast.
    • 197 svarade dessutom att patienter med besvär från rörelsestödjeorganen direktsorteras (triageras) och bokas in till fysioterapeut/sjukgymnast i stället för till läkare. De flesta kommentarer beskrev att sorteringen sköts av mottagningssköterskan i telefonrådgivningen.
    • 111 svarade att de hade fått ett utökat ansvar med nya arbetsuppgifter, men endast 27 av dem hade fått ett lönepåslag för detta.