Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården har rätt att vidta åtgärder när personalen inte vaccinerar sig mot covid. Men vilka krav får de ställa? Vi reder ut vad som gäller.

En arbetsgivare får inte tvinga någon att vaccinera sig. Foto: Colourbox

En arbetsgivare får inte tvinga någon att vaccinera sig, men eftersom patientsäkerhetsperspektivet väger tungt innebär det i praktiken att arbetsgivare har börjat omplacera ovaccinerad personal. Fysioterapeuterna har blivit kontaktade av flera medlemmar som fått problem.
– En person valde att skaffa nytt jobb i stället för att bli omplacerad hos en arbetsgivare som kräver vaccinering, säger ombudsman Elba Abreu. En annan som är barnledig är inte välkommen tillbaka till jobbet om hon inte vaccinerar sig. Arbetsgivaren säger att hon i så fall måste stanna hemma utan lön. Så får man inte göra med befintlig personal, men det har inte blivit skarpt läge än eftersom medlemmen fortfarande är hemma. När det blir aktuellt kallar vi till förhandling.

Region Dalarna har infört krav på vaccinationsbevis för att få arbeta. Detta gäller alla anställda, oavsett om man har ett patientnära arbete eller inte. Om någon inte kan visa intyg kommer arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder, vilket i teorin kan leda till uppsägning.
– Från fackets sida hävdar vi att krav på vaccinationsbevis är samma sak som att kräva vaccination, något som inte går ihop med grundlagsskyddet, säger ombudsman Tess Barrington. Vi säger därför nej till det här. Inte för att vi inte tycker att folk ska vaccinera sig, utan för att det inte finns något arbetsrättsligt stöd för att agera på det viset.

 • DETTA GÄLLER

  Vilka åtgärder får en arbetsgivare vidta när det kommer till vaccin och anställda? Här är vad som gäller vid fyra vanliga frågeställningar.

  Krav på vaccinationsbevis: Offentliga arbetsgivare får inte kräva bevis. Däremot får hen ställa frågan om den anställde är vaccinerad. Någon skyldighet att svara finns inte, men väljer man att vara tyst får man också räkna med att till exempel behöva använda skyddsutrustning. Privatanställda har inte samma integritetsskydd. Här gäller arbetsgivarens fria anställningsrätt där denne har därmed rätt att kräva diverse intyg.

  Krav på vaccinering: Offentliga arbetsgivare kan inte kräva att deras anställda vaccinerar sig. Privatanställda omfattas inte av samma skydd – men eftersom krav på vaccin är en ingripande åtgärd krävs också mycket starka skäl för att en privat arbetsgivare ska kunna motivera ett sådant krav.

  Omplacering av ovaccinerade: Här gäller individuell bedömning. Till exempel kan ett krav på att endast vaccinerad personal får arbeta på en avdelning med benmärgstransplanterade patienter eller prematura barn inte jämföras med motsvarande krav på personal som endast arbetar med patienter eller brukare som i hög grad själva är fullvaccinerade. Är vaccinkravet befogat kan arbetsgivaren omfördela arbetsuppgifter och, under vissa förutsättningar, omplacera personal inom ramen för arbetsskyldigheten. Innan en omplacering genomförs ska den förhandlas med facket.
  Privata arbetsgivare har större frihet än offentliga aktörer, men även här behöver åtgärder som till exempel omplacering motiveras.

  Uppsägning av ovaccinerade: Inom offentlig sektor är det svårt att se att det inte skulle finnas möjlighet till omplacering. För privat sektor går åsikterna isär och frågan är inte prövad i domstol. Alla tycks däremot vara överens om att arbetsgivaren är skyldig att först undersöka åtgärder som till exempel omfördelning av arbetsuppgifter och omplacering. Om dessa åtgärder är uttömda borde arbetsgivaren i teorin kunna peka på behovet av omorganisation där vaccination är ett krav, vilket i sin tur kan leda till uppsägning.