I oktober tillsatte regeringen en utredning som ska se över om det behövs en reglerad specialisttitel/specialistutbildning för fler legitimerade yrken. Det är en frukt av vårt påverkansarbete, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Cecilia Winberg, Fysioterapeuternas ordförande. Foto: Ulf Huett

Frågan om en statligt reglerad specialistutbildning för fysioterapeuter har vi drivit länge, säger Cecilia Winberg.
– Det känns bra att se frukten av ett påverkansarbete som många har varit involverade i. Vi har höga förväntningar på vad utredningen ska komma fram till.

Vilka förhoppningar har förbundet?
– Vår främsta förhoppning är att utredningen föreslår att fysioterapeuter ska bli ett av de yrken som ska få en reglerad specialisttitel och att specialistutbildningen samordnas och sköts av någon annan än förbundet. Den andra delen handlar om att utredningen också ska titta på lagkrav när det gäller fortbildning. Vi hoppas på tydligare riktlinjer kring fortbildning för fysioterapeuter.

Vad kommer förbundet att framföra till utredaren?
– Jag kan inte vara så specifik nu då jag inte vet hur utredningen kommer att läggas upp och vilken insyn vi kommer att ha i arbetet. Men vi har ett gediget påverkansarbete bakom oss där vi har samlat fakta kring vad fysioterapeuter med specialistkompetens bidrar med. Vi har också kunskap om att driva en specialistutbildning för professionen.

På sin blogg betonar Cecilia Winberg bland annat att fysioterapeuters specialistutbildning behöver bli statligt reglerad för att öka förutsättningarna för en jämlik tillgång till specialister över landet. Hon lyfter även att specialistfysioterapeuter bidrar till ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.
Utredningen Behörighet och yrkesreglering inom hälso- och sjukvård och tandvård ska lämna sina förslag den 30 mars 2025.