”Hur ska vi förstå begreppet evidens? Vilka utmaningar möter forskaren som arbetar med att ta fram evidens? Vilka dilemman möter klinikern som ska förhålla sig till evidens, riktlinjer och vårdprogram i relation till olika kvalitetsåtgärder?”

Cecilia Fridén, redaktör för Forskning pågår och FoU-chef på Fysioterapeuterna. Foto: Nils Fridén

Citatet kommer från den allra första artikeln under vinjetten Forskning pågår som skrevs av professor Karin Harms-Ringdahl för 15 år sedan. Frågorna hon ställer är lika aktuella i dag och debatten kring begreppet evidens är fortfarande levande. Jag hoppas att den alltid ska vara det. Vi behöver fortsätta vara nyfikna och inte nöja oss med den kunskap vi har i dag. Detta uttryckte Karin fint i sin artikel med orden: ”Att vi har evidens för att en viss behandling har effekt ska alltså inte tolkas som att detta är bevisat en gång för alla och för alla patienter”.
Sedan den första artikeln år 2006 har tidningens arkiv fyllts på med över 130 artiklar. De sammanfattar aktuell evidens inom olika områden inom fysioterapi och bjuder på översikter av evidensläget för en lång rad behandlingsformer, patientgrupper och åldrar. Forskning pågår belyser även forskning inom pedagogik, genus, mätmetoder, implementering, riktlinjer och mycket annat. Artikelserien visar bredden och mångsidigheten inom svensk fysioterapeutisk forskning och vilka fantastiska framsteg som gjorts de senaste decennierna. Evidensen ökar ständigt för fysioterapeutiska interventioner samtidigt som det finns metoder som vi behöver lämna bakom oss.

Via Forskning pågår förmedlas aktuell evidens på ett lättillgängligt och översiktligt sätt till fysioterapeuter som arbetar inom olika områden och som är i olika skeden av sina yrkeskarriärer. Att artikelserien är väldigt uppskattad visar våra läsarundersökningar genom åren och nu jobbar vi vidare för att den ska fortsätta att vara det!
I och med första numret 2022 kommer utseendet på artikelserien förändras då hela tidningens design nu görs om för att få ett mer modernt tilltal. Vårt mål är att fortsätta att publicera intressanta och användbara översikter över olika forskningsområden. Särskilt vill vi sikta in oss på att belysa nya forskningsfält som ännu inte har tagits upp. Som redaktör för Forskning pågår vill jag vara uppdaterad om all spännande forskning som pågår i landet. Men eftersom flödet är så stort behöver redaktionen hjälp för att fånga upp allt. Tipsa oss gärna om färsk forskning eller om teman du skulle vilja se belysas under kommande år!

Vill du få en översikt av de forskningsartiklar som publicerats mellan 2006 och 2021? Ladda ned registret här!
Vill du läsa fullängdsartiklar ur professionens fantastiska kunskapsskörd? Gå till arkivet här!