Partille kommun går i bräschen för att öka kunskapen om klimakteriet bland sina anställda. Kvinnor i åldrarna 40–60 år och alla chefer har fått gå en utbildning om klimakteriet på arbetstid. Fysioterapeuten Ida Godske är en av utbildarna.

Att ringa in vad besvären kan vara något av ett detektivarbete, säger Ida Godske. Foto: Ola Engström

Cirka 75 procent av alla kvinnor drabbas av klimakteriebesvär. Trots detta är okunskapen om klimakteriet stor, även inom vården. Det har Partille kommun velat ändra på med sin klimakterieutbildning, som 140 chefer och 700 kvinnliga anställda hittills gått. De kvinnor som önskar kan också få individuell rådgivning och de som behöver medicinsk hjälp lotsas vidare till en vårdcentral som kommunen samarbetar med. Satsningen startade under 2022 och ska upprepas till hösten. Utbildningen är två timmar och tar upp klimakteriet utifrån olika perspektiv i form av ett panelsamtal.

En av talarna är fysioterapeuten Ida Godske från PartilleRehab. Hon tar upp frågor som: Vad händer i kroppen när hormonnivåerna minskar? Hur påverkas muskelmassa, sömn, bentäthet, psykisk hälsa, sexlust, bäckenbotten med mera?
– Det handlar om att skapa en bredare förståelse för kvinnor i övergångsåldern, säger Ida Godske.
De flesta känner till symtom som värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet, förklarar hon. Men klimakteriet kan även ge besvär som yrsel, led- och muskelvärk, ångest, hjärndimma och mycket mer.

Många kvinnor blir till exempel sjukskrivna för utmattningssyndrom eller depression. Mindre känt är att liknande symtom kan uppstå på grund av minskade hormonnivåer under klimakteriet. En period som varar i ungefär åtta år, vilket är cirka 20 procent av ett arbetsliv.
– Målet är att få våra kvinnliga anställda att må så bra som möjligt under denna period i livet, säger Kristina Svensson, förvaltningschef och initiativtagare till satsningen.
För Ida Godske kändes det självklart att medverka i den, berättar hon. Hon har alltid varit intresserad av kvinnors hälsa och är vidareutbildad inom området. Som en extra förberedelse gick hon en kurs om klimakteriet. Den blev ett uppvaknande.
– Jag insåg att jag träffat mängder av patienter med symtom som ledvärk, muskelvärk och yrsel, utan att koppla det till klimakteriet, säger Ida Godske, som arbetar både med primärvård och kommunal hemsjukvård.

Klimakterieutbildningen i Partille genomförs som ett panelsamtal. Foto: Partille kommun

Alla kvinnobesvär kan naturligtvis inte härledas till klimakteriet, betonar hon.
– Det gäller att ringa in vad besvären kan bero på. Det kan vara något av ett detektivarbete, som kräver att man har ”rätt glasögon” och ställer de där frågorna som kanske inte är självklara vid första ögonkastet.
Ida Godske håller även i en fördjupad utbildning för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på PartilleRehab. Så hur kan fysioterapeuter hjälpa kvinnor med övergångsbesvär?
– Det beror på vad de har för besvär och vad det är för person. Jag har inget emot hormonbehandling, men som fysioterapeut ser jag gärna att man provar, alternativt kompletterar med, behandlingar som fysisk träning, avslappningsövningar och akupunktur. Det finns ofta ett ökat behov av både fysisk och mental återhämtning i klimakteriet, säger Ida Godske.

Hon hoppas att andra kommuner och regioner kommer att ta efter Partille, för att öka medvetenheten om klimakteriet och därigenom förbättra kvinnors hälsa. Hon råder också kvinnor i klimakteriet att öppna sig för det stöd som finns både i vården och omgivningen.
– Gå inte och lid, sök hjälp och ge dig själv rätten att må så bra som möjligt. Prata med din mamma, med kollegor, vänner och systrar. Du är inte ensam och du håller inte på att bli galen.

  • Idas tips om klimakteriet till dig som är fysioterapeut
    • Bli uppmärksam på variationen av symtom. Det handlar inte bara om värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i underlivet. Det är även klåda och sveda i ögon och näsa, sömnstörningar, urinvägsbesvär, yrsel, led- och muskelvärk, irritation, nedstämdhet, ångest, hjärndimma, minnesbesvär, koncentrationssvårigheter och förändrat blödningsmönster.
    • Behandla patienten utifrån symtom, men om sedvanlig fysioterapeutisk behandling inte ger effekt utöka anamnesen. Tillsammans med patienten kan du lägga pusslet och medvetandegöra om att besvären kan orsakas av hormonell obalans. Med kunskap minskar också rädslan för besvären.
    • Vi kan erbjuda den här patientgruppen mycket: till exempel sömnskola, stresshantering, medicinsk yoga, bäckenbottenträning och anpassad träning. Enligt aktuell evidens har styrketräning 2–3 gånger i veckan en lindrande effekt på värmevallningar och svettningar.
    • Vid svåra besvär, uppmuntra patienten att söka klimakterierådgivning inom vården.

Anna Rehnberg
frilansreporter