Unga personer som återupptar knäkrävande idrott relativt snabbt efter korsbandskirurgi har en kraftigt förhöjd risk för en ny korsbandsskada. Utifrån detta rekommenderas nu minst ett års rehab före återgången i idrott. Det ställer stora krav på fysioterapeuters förmåga att stötta och motivera unga idrottare, säger Susanne Beischer.

Fysioterapeuten Susanne Beischers forskning fördjupar kunskapen om ungdomars och unga vuxnas återgång till idrott efter korsbandsoperation. Foto: Magnus Beischer

Främre korsbandsskada är en av de vanligaste skadorna i knäleden och drabbar främst idrottsaktiva ungdomar inom exempelvis fotboll, handboll, innebandy och basket. I sin forskning har fysioterapeuten Susanne Beischer fokuserat på ungdomars och unga vuxnas återgång till idrott efter korsbandsoperation.
– Det absolut viktigaste är att låta rehabiliteringen ta tid. Varje månad man väntar vinner man väldigt mycket, säger Susanne Beischer.
Totalt ingick 729 idrottande ungdomar (15-20 år) och unga vuxna (21-30 år) i de olika delstudierna i avhandlingen. Deras rehabilitering individualiserades av respektive ansvarig fysioterapeut inom primärvården. Resultaten visade att uppemot 30 procent fick ytterligare en främre korsbandsskada, i samma eller i motsatta knät, kort efter återgång till sin idrott. Skillnaderna var dock stora beroende på hur länge de pausat från sitt idrottande.

Av dem som började idrotta inom nio månader efter korsbandsoperationen var det närmare en tredjedel (10 av 33 individer) som skadades igen. Bland de som väntade nio månader eller mer var andelen som fick en ny skada avsevärt lägre (8 av 126).
Av de yngre personer som studerades var hälften igång och idrottade som vanligt redan åtta månader efter operation, medan de unga vuxna väntade längre. Oavsett åldersgrupp var det bara en av fyra som hade återfått tidigare lårmuskelstyrka och hoppförmåga när idrottandet återupptogs, berättar Susanne Beischer.

Hon rekommenderar nu att unga idrottare, framförallt de under 20 år, ska förlänga sin rehabilitering till minst nio månader, men allra helst ett år eller mer. Det är också viktigt att styrka och hoppförmåga återställs innan de återgår till idrott, enligt Susanne Beischer.
För att avgöra om en person är redo att återgå till idrott rekommenderas fysioterapeuter att noggrant och regelbundet utvärdera unga idrottare genom att använda frågeformulär och tester av lårmuskelstyrka och hoppförmåga.
– Det här ställer extrema krav på oss som fysioterapeuter. Vi måste involvera, stötta och skapa motivation för de här personerna så att deras rehab verkligen blir av och att vi inte släpper tillbaka dem för tidigt. Det är också viktigt att fysioterapeut och ortoped tidigt, före operation, informerar patienten om att rehabiliteringen tar tid och att det gäller att ha rätt förväntningar, säger Susanne Beischer.

Avhandlingens titel: Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, 2019.

Källa: Göteborgs universitet