Tre fysioterapeuter har gått vidare i nomineringsprocessen till Årets fysioterapeut 2018: Clarissa Gnatt, Erika Franzén, och Eva Ekvall Hansson. Här berättar de vad som enligt dem själva är det viktigaste de har åstadkommit.

Nomineringsprocessen för Årets fysioterapeut är i år lite annorlunda än tidigare. I stället för att välja ut vinnaren direkt från listan över nomineringar plockas tre nominerade fysioterapeuter ut som juryn särskilt vill uppmärksamma. Dessa tre konkurrerar sedan om att bli Årets fysioterapeut. Vi ringde upp dem som gått vidare i nomineringsprocessen och bad dem att berätta vad de själva tycker är det viktigaste de åstadkommit.

Erika Franzén. Foto: Selma Wolofsky

Erika Franzén, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm:
– Det viktigaste är att jag har förbättrat livet för personer med Parkinson genom att utveckla en träning för dem och kunnat implementera den i klinik. Det som gläder mig mest är att se och höra vad de tycker om träningen, och att se att de får så mycket ut av den och hur mycket den förbättrar dem.

Juryns sammanfattning:Erika har engagerat och framgångsrikt utvecklat fysioterapi och träning för personer med neurodegenerativa sjukdomar och ryggmärgsskada i sin forskning som omfattar hela forskningsprocessen, från grundforskning till implementering i kliniken. Hon har utvecklat en ny modell för balansträning, specifikt riktad till personer med Parkinsons sjukdom, som har rönt stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Hon utgår genomgående från ett patientnära perspektiv i all sin forskning och i utvecklingen av den. I detta arbete lägger hon sig vinn om ett nära samarbete med patientorganisationer. Hon har medverkat i att ta fram de nya svenska riktlinjerna för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom. Därutöver har hon synliggjort kunskapen inom fysioterapi i palliativ vård som redaktör för första boken inom detta eftersatta område.”

Clarissa Gnatt. Foto: Privat

Clarissa Gnatt, TryggaKliniken, Bromölla:
– Jag är mest stolt över att ha lyckats skapa en sån gemenskap mellan patienter och vanligt gymfolk på det gym vi har startat upp i samband med kliniken. Det är olika typer av personer som är där och tränar. Många som kanske inte skulle ha tränat i vanliga fall har lockats in där via fysioterapin. Det finns en gemenskap bland medlemmarna på gymet som är väldigt unik.

Juryns sammanfattning:Clarissa har byggt en bro mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle. Detta genom att vara involverad i starten av vårdcentralen TryggaKliniken i Bromölla 2014, där hon startade upp fysioterapidelen inom verksamheten. Kliniken utsågs nyligen till Skånes bästa vårdcentral. Det rehabiliteringsgym som startades inom ramen för vårdcentralen växte snabbt till ett gym även för allmänheten med nu nästan 1 000 medlemmar. Hon har skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung, vältränad som otränad vilket ger ringar på vattnet i hela bygden.”

Eva Ekvall Hansson. Foto: Åsa Hansdotter

Eva Ekvall Hansson, Lunds universitet, Region Skåne:
– Att sprida kunskap om fysioterapeuters kompetens är både roligt och viktigt. Det som kallas för universitetets tredje uppgift, det vill säga att sprida kunskap i samhället, har jag ägnat mig ganska mycket åt. Jag har både föreläst för pensionärsföreningar och skolklasser, och i alla möjliga andra sammanhang. Bilden hos allmänheten är ofta att vi pysslar med ryggar och att vi liknar kiropraktorer, men att då sprida kunskap kring den bredd vi har och vad vår kompetens innebär, tycker jag är det viktigaste.

Juryns sammanfattning: ”Tillsammans med ett informationsteknikföretag har Eva utvecklat en Snubblometer som bland annat mäter balans och risk för fall och ger information som gör det möjligt både för patienten att följa sin hälsa och förebygga fall samt för fysioterapeuter att skräddarsy individuella träningsprogram. Innovationen bygger på hennes gedigna forskning inom balanssystemet och fallprevention. Hon har bidragit till professionens utveckling genom att föra ut fysioterapeuternas kunskap på skilda arenor och i samarbete med olika aktörer. Hon är en internationellt erkänd forskare och föreläsare med lika stort engagemang i de stora sammanhangen som i det nära mötet med varje fysioterapeutstudent.”

De tre utvalda fysioterapeuterna ska nu bli intervjuade av ledamöter i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse. Vinnaren presenteras i anslutning till Fysioterapins dag den 8 september.

  • Om juryn för Årets fysioterapeut 2018:

    Juryn har bestått av Christina Kennedy (chefredaktör Dagens Medicin), Eva Fernvall (kommunikationsdirektör Apoteket AB), Heidi Stensmyren (ordförande Sveriges Läkarförbund), Andrea Lindblom (ordförande Studentsektionen Fysioterapeuterna), Inger Ros (ordförande Riksförbundet HjärtLung), Lois Steen (chefredaktör Fysioterapi) samt Stefan Jutterdal (ordförande Fysioterapeuterna).