Vårdvalen i Region Stockholm kommer delvis att förändras för att bli mer behovsstyrda. Fysioterapeuterna bevakar frågan och eventuella konsekvenser noga.

Primärvårdsrehab är det vårdval i regionen där flest fysioterapeuter jobbar. Foto: Colourbox

Sedan vårdvalet infördes i Stockholm 2008 har regionen inte bara fått en ökad mångfald av vårdgivare, större valfrihet för patienterna, kortare köer och bättre tillgänglighet på sina håll. Vårdkonsumtionen har också ökat rejält, och kostnaderna med den. Regionen drar efter en granskning slutsatsen att det ser ut att förekomma en hel del överkonsumtion.
Därför har Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm nu beslutat att påbörja en översyn och förändring av vårdformen. Sammanlagt 13 av regionens nuvarande 40 vårdval kommer att påverkas på något sätt. Det kan till exempel handla om att ändra styrformen och att låta vården övergå till regionen, förändra uppdraget eller i stället upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Tanken är också att akutsjukhusen ska kunna bedriva mer öppen specialistvård.

För fysioterapeuter i Region Stockholm berör förändringarna framför allt dem som jobbar inom vårdval primärvårdsrehab (uppskattningsvis 500 fysioterapeuter), och vårdval specialiserad fysioterapi (där drygt 330 fysioterapeuter finns, främst privatpraktiker).
Fysioterapeuternas ombudsman Marie Granberg säger att förbundet ännu inte vet vilka förändringar som kommer att föreslås i de vårdval som berör fysioterapeuter.
– Men vi bevakar noga vad det kan tänkas få för konsekvenser för våra medlemmar så vi kan stötta i en eventuell omställning, säger hon. Vi har fått vara med och tycka till i det här, vilket vi också har gjort, och vi upplever att tjänstemännen åtminstone delvis har lyssnat på våra synpunkter.
Konkreta förändringsförslag för vårdval primärvårdsrehab kommer i höst. Någon tidsplan för när förslag på eventuella förändringar inom vårdval specialiserad fysioterapi har inte presenterats än.

Omställningsplanen, som Hälso- och sjukvårdsnämnden sa ja till den 20 juni, finns HÄR.