Hög syreupptagningsförmåga är förknippad med minskade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos personer med reumatoid artrit. Det visar en avhandling från Umeå universitet, som även utvärderat intensiv spinning för målgruppen.

Kristina Hörnberg, Umeå universitet.

Risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom är förhöjd hos personer med reumatoid artrit (RA). Bland allmänbefolkningen är fysisk aktivitetsnivå och syreupptagningsförmåga starkt kopplat till en lägre risk för kardiovaskulär sjukdom men sambanden är mindre utforskade bland personer med RA.
– Då blev det naturligt för mig som har fysisk aktivitet som arbetsredskap för patienter med RA att inrikta mig på detta, berättar Kristina Hörnberg som med 30 års klinisk erfarenhet inom reumatologi nu har disputerat på området.

Resultaten av forskningen visar att en högre fysisk aktivitetsnivå med måttlig till hög intensitet förknippades med en bättre kardiovaskulär riskprofil hos patienter med RA. Dessutom framkom det att även fysisk aktivitet med lägre intensitet än vad som anges i de nationella rekommendationerna, kunde kopplas till en bättre kardiovaskulär hälsa.
– Det är glädjande att även aktivitet på lägre intensitet associerades till minskade riskfaktorer. Dessa patienter dras ofta med smärta, stelhetskänsla och fatigue, vilket kan utgöra hinder för fysisk aktivitet.

I en av delstudierna följdes syreupptagningsförmågan hos deltagarna upp i genomsnitt 16 år efter de mätningar som gjordes i samband med diagnos. Studien visade att det är möjligt att bibehålla sin syreupptagningsförmåga trots lång tids sjukdom. Den visade även att syreupptagningsförmågan korrelerade med patientens tilltro till sin egen förmåga att vara fysiskt aktiv.
– En mängd tidigare studier visar att en högre tilltro till sin förmåga gör att man är mer fysiskt aktiv. Därför är det viktigt att jobba med att stärka patientens tilltro till sin egen förmåga.

I en annan delstudie undersöktes effekterna av intensiv spinningträning.
– Vi ville hitta en träningsform som passar för våra patienter men som samtidigt kan öka syreupptagningsförmågan. Det visade sig att den här träningen fungerade oväntat bra. Deltagarna kunde träna på hög intensitet trots fysiska begränsningar orsakade av sjukdomen.
Träningen medförde heller inga negativa konsekvenser för sjukdomsaktiviteten, vilket patienter ofta befarar. Tvärtom fick deltagarna signifikant färre ömma leder efter träningsperioden. Kristina Hörnberg berättar att många deltagare spontant uttryckte förvåning över att klara den sortens träning. Resultatet har lett till att träningsformen numera erbjuds till patienter på kliniken.

För att förebygga kardiovaskulär sjukdom vid RA är det viktigt att redan tidigt i sjukdomen börja mäta syreupptagningsförmåga hos patienterna.
– Att regelbundet genomföra tester kan ge en bra utgångspunkt för att kunna diskutera kardiovaskulära riskfaktorer med patienten och motivera till beteendeförändring.

  • Syfte: Att beskriva olika aspekter av fysisk aktivitet hos patienter med reumatoid artrit samt att analysera sambanden med sjukdomsaktivitet, traditionella riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom samt subklinisk ateroskleros.

    Resultat i urval: Högre syreupptagningsförmåga var relaterad till mer fördelaktiga värden för flera traditionella riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom. Det fanns även samband mellan högre tilltro till sin egen förmåga och högre syreupptagningsförmåga. Intensiv spinning förbättrade syreupptagningsförmåga, systoliskt blodtryck och minskade antalet ömma leder.

    Titel: Aspects of physical activity in rheumatoid arthritis. Associations with inflammation and cardiovascular risk factors. Umeå universitet 2018

Lisa Herulf Sholander
frilansskribent