Fysioterapeuterna vill ha färre världskongresser. De kostar för mycket och sliter på miljön, anser förbundet. Men på WCPT i Genève stötte förslaget på massivt motstånd och röstades ner.

19:e världskongressen invigdes med traditionell schweizisk musik i Genève. Foto: Agneta Persson

WCPT 2019 Fram till 2015 anordnade WCPT världskongress vart fjärde år i något av organisationens medlemsländer. Men 2015 i Singapore bestämdes det att kongresserna fortsättningsvis ska hållas vartannat år. Det är för ofta, anser Fysioterapeuterna. Till General Meeting (det politiska mötet som hålls i anslutning till kongressen och där beslut fattas) i Genève den 10-13 maj skrev förbundet en motion om att återgå till det gamla intervallet.
– Det kostar både för mycket pengar och arbetstid att ha kongress vartannat år, säger förbundets ordförande Stefan Jutterdal. För oss konkurrerar det dessutom med våra nationella konferenser.

Bakom förslaget finns också en klimataspekt, säger Stefan Jutterdal.
– Det är viktigt att vi inte bidrar till onödigt resande. Oftare än vart fjärde år tycker jag inte man ska åka, just av hållbarhetsskäl. Det är för mig personligen det starkaste argumentet.
Men på plats i Genève var det bara en femtedel av medlemsländerna som tyckte svenskarnas förslag var en bra idé.
– Det uppstod en debatt där det blev tydligt att världskongressen för många låginkomstländer är en viktig arena för professionsutveckling, säger Stefan Jutterdal. De bad oss att inte ta den möjligheten ifrån dem. Jag respekterar det och är glad att vi lyfte frågan så vi fick en diskussion. Det här visar ju vilka olika verkligheter vi lever i.

Klimatfrågan är trots det rungande nejet till Sveriges förslag ändå uppe på agendan eftersom medlemsländerna klubbade igenom Japans motion om att WCPT ska jobba för en klimatmässigt hållbar utveckling i organisationen. Att 2023 års kongress äger rum i Japan innebär en extra press på WCPT att agera, tror Stefan Jutterdal. Kanske kommer ännu fler då kunna delta i kongressen digitalt, säger han.
– Allt går inte att sägas på länk. Jag tycker vi ska minska flygandet och resa så bra som möjligt, men jag tror också det är bra för den globala utvecklingen och för oss som människor att vi lär av varandra – på plats.

  • DETTA ÄR WCPT

    World Confederation of Physical Therapy (WCPT) är en icke vinstdrivande organisation för fysioterapeutorganisationer i olika länder. Den arbetar bland annat med att utforma rekommendationer, riktlinjer och policydokument för utbildning och professionsinnehåll.

    Sverige har varit med sedan starten den 8 september 1951 och var då ett av elva medlemsländer. I dag är antalet medlemsländer uppe i 121 stycken, varav de senaste 13 valdes in på kongressen i Genève nu i maj.

    Alla medlemsländer har rätt att delta i General Meeting som är organisationens årsstämma som hålls i anslutning till kongressen. Där väljs ordförande samt vice ordförande. Där bestäms också vilka policydokument, strategiska riktlinjer och prioriteringar som ska gälla kommande fyra år. General Meeting hålls vart fjärde år, medan kongresserna hålls vartannat.

    WCPT har sin bas i England och ordförande är irländska Emma Stokes.