Statligt anställda fysioterapeuter tjänar mest, regionalt anställda tjänar minst. Störst löneökning på ett år har de med arbetsledande befattning haft. Det visar förbundets senaste löneenkät. 

Enkätens högsta lön har rapporterats in från Västmanland: 80 900 kronor. Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna gör varje år en löneenkät där medlemmarna själva får uppge vad de tjänar. Eftersom siffrorna bygger på egenrapporterade uppgifter kan det alltså finnas de som tjänar mer, eller mindre. Den här gången har färre svar än vanligt kunnat användas i lönestatistiken eftersom flera lönerevisioner på grund av pandemin inte var färdiga i oktober när undersökningen gjordes. Ungefär 4 000 personer med genomförd revision har svarat och det är dessa som årets statistik grundar sig på.
Högst medellöner (46 733 kronor) finns bland statligt anställda fysioterapeuter. Här har enkätens högsta lön rapporterats in från Västmanland (80 900 kronor). Lägst medellöner (33 999 kronor) har regionalt anställda. Enkätens lägsta lön har dock rapporterats in från privat sektor i Sörmland (26 700 kronor).

De kraftiga skillnaderna mellan lägsta och högsta lön kan förmodligen till stor del förklaras av nyexaminerade fysioterapeuter respektive fysioterapeuter som har chefsposter, säger förbundets ombudsman Therese Barrington. Däremot ser de med arbetsledande befattningar ut att ha fått bättre lönepåslag än vanligt den här gången.
– De sticker ut i årets enkät, säger hon. Medellönen har gått från 46 200 kronor till 48 800 kronor sedan sist. Dock är det inte samma individer som jämförts.
I övrigt ligger den genomsnittliga löneökningen på mellan 2,5 och 3 procent. Helt normalt, säger Therese Barrington.

Borde inte insatserna under pandemin ha gjort ett större avtryck i lönekuvertet?
– Det vi ser i den här statistiken är siffror från före pandemin eftersom de flesta revisioner ska vara klara till april. Överenskommelser om olika påslag som har med pandemin att göra kommer att synas i nästa års enkät. Samtidigt ska man komma ihåg att det är engångsersättningar och tillfälliga krislägesavtal som aktiverats på sina håll. När det kommer till den vanliga månadslönen tror jag inte vi kommer få se några rusningar på kort sikt. Däremot att fler fått upp ögonen för vad fysioterapeuter kan göra, i kombination med att det råder brist på dem, kan göra det lättare att använda marknadskrafterna för att få upp sin lön eftersom konkurrensen om arbeten minskar.

Vad kan man göra om man har en arbetsgivare som skyller på snål budget och ger lika lite löneökning till alla?
– En löneprocess som inte fungerar är inget du rättar till i lönesamtalet med chefen. Den påverkar man i olika samverkansorgan där ledningsfunktionerna sitter och där man tillsammans tar fram alla riktlinjer för hur löneprocessen ska gå till. Är du med i facket och tycker att löneprocessen inte fungerar, ta på dig ett fackligt uppdrag! Då kan du vara med och påverka i rätt rum. När det inte finns fackliga representanter som för fysioterapeuternas talan i arbetsgivarens organisation så kan man inte heller förvänta sig någon förändring.

 • Fysioterapeuternas löneenkät

  3 973 av förbundets medlemmar (egenföretagare ingår inte här) med avklarade lönerevisioner har rapporterat vad de tjänade i oktober 2020*.

  STATLIGT ANSTÄLLDA:
  Medellön: 46 733 kronor Lägsta lön: 31 000 kronor (Stockholm) Högsta lön: 80 900 kronor (Västmanland)
   
  KOMMUNANSTÄLLDA:
  Medellön: 35 398 kronor Lägsta lön: 29 300 kronor (Östergötland) Högsta lön: 46 100 kronor (Stockholm)

  PRIVATANSTÄLLDA:
  Medellön: 35 037 kronor Lägsta lön: 26 700 kronor (Sörmland) Högsta lön: 53 000 kronor (Värmland)

  REGIONANSTÄLLDA:
  Medellön: 33 999 kronor Lägsta lön: 27 600 kronor (Västra Götaland) Högsta lön: 42 100 kronor (Örebro)

  *Lägsta (10:e percentilen) = den lön som 10 procent av de som svarat ligger under. Högsta (90:e percentilen) = den lön som 90 procent av de som svarat ligger under. Det vill säga det finns löner som är ännu lägre eller ännu högre. Dessa är inte angivna här.